Izbornik

Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike

Lokacija

Faculty of Economics in Osijek

Trg Lj. Gaja 7
31000 Osijek
Croatia

ISTRAŽIVAČI

Sastav istraživačke grupe je interdisciplinarni budući da su za rješavanje ciljeva projekta potrebna znanja iz ekonomije, matematike, građevine, strojarstva i energetike.

Voditelj projekta:

  • prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac, redoviti profesor iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici na projektu:

  • prof.dr.sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, Odjel za matematiku Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, i prorektor za znanost Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
  • prof.dr.sc. Josip Mesarić, redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  • doc.dr.sc. Hrvoje Krstić, docent iz područja tehničke znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  • doc.dr.sc. Zlatko Tonković, docent u naslovnom zvanju iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, HEP Plin d.o.o. i vanjski suradnik na Strojarskom fakultetu Slavonski Brod, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  • prof.dr.sc. Domagoj Sajter, izvanredni profesor iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  • doc.dr.sc. Davor Dujak, docent iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  • mag.oec., PhD student Adela Has, asistent iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja poslovne informatike, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, polaznik doktorskog studija “Poduzetništvo i inovativnost” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
  • mag.oec., PhD student Dario Šebalj, asistent iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja polja poslovne informatike, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, polaznik doktorskog studija “Menadžment” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
  • mag.oec., PhD student Saša Mitrović, asistent iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja poslovne informatike, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, polaznik doktorskog studija iz područja informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu