Izbornik

Menadžment financijskih institucija

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Četvrti semestar
  • 5 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Izvedbeni plan

Studijski program

Diplomski studij smjer Financijski menadžment

Ime i prezime nastavnika

Domagoj Sajter

Ime i prezime suradnika / asistenta

Kolegij

Menadžment financijskih institucija

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 45

Seminari: 15

Vježbe: 0

Konzultacije: ponedjeljkom i utorkom 10.00-11.00 h, srijedom 16.00-17.00 h

Način polaganja ispita

pismeno

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Izborna literatura

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da

Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

Ispit se može položiti riješiti polaganjem dva kolokvija koja se izvode preko računala, na fakultetu, u sustavu Moodle/Loomen. Dakle, student mora imati vlastiti račun kod Carneta kako bi pristupio kolokvijima. Izlazak na prvi kolokvij se mora prijaviti, također putem Moodlea/Loomena. Student na kolokvije smije donijeti i koristiti sve nastavne materijale, štogod želi (osim mobitela), ali kolokvije piše isključivo sam, bez korištenja bilo kakvih komunikacijskih alata (e-maila, Facebooka, chata,...).

Ishodi učenja (PDF)