Izbornik

Menadžment financijskih institucija

Razina studija

 • Diplomski studij
 • Četvrti semestar
 • 5 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Ispiti

 • Tko na kolokvijima ne uspije ostvariti bodovni prag za prolaznu ocjenu, ili ima prolaznu ocjenu s kojom nije zadovoljan, ili uopće ne želi pristupiti kolokvijima, ima pravo izlaska na ispit.

 • Kako izgleda ispit?
  Dođite 10-15 min ranije. Ponesite samo kemijsku olovku, kalkulator, i indeks. Mobitel ne smije biti ni na stolu, ni ispod stola, i mora biti isključen.
  Ispit je pismeni i izvodi se bez računala i ikakve druge literature, uz pomoć kalkulatora, i obuhvaća svo gradivo iz ovog kolegija (osim zakona i odluka HNB-a). Dakle, na ispit student smije ponijeti samo kalkulator, kemijsku olovku i indeks.
  Ispit sadrži 14 pitanja. Trinaest pitanja nosi po jedan bod, a jedno pitanje nosi dva boda (nema polovičnih bodova, četvrtine boda, i sl.). Dakle, ukupno se na ispitu može prikupiti 15 bodova. Skala ocjenjivanja pismenih ispita je sljedeća:
  0 – 7 = N, 8 – 9 = 2, 10 – 11 = 3, 12 – 13 = 4, 14 – 15 = 5.

 • Ispit se može položiti jedino i isključivo ako je prethodno uredno prijavljen na studomatu. Bez uredne prijave ne može se evidentirati položen ispit.
  Dakle, ako ispit ne možete prijaviti ili ga iz bilo kojeg razloga niste prijavili onda ne smijete pristupiti ispitu.