Izbornik

Menadžment deviznog rizika

Razina studija

  • Diplomski studij
  • Drugi semestar
  • 5 ECTS bodova

Što je Menadžment deviznog rizika?

Menadžment deviznog rizika izborni je kolegij koji se izvodi na prvoj godini diplomskoga studija Financijski menadžment. Namijenjen je studentima koji žele steći praktična znanja o načinima procjene deviznoga rizika i hedginga, tj. ograđivanja od tog rizika primjenom niza instrumenata i tehnika. Kao takav, ovaj kolegij je nadogradnja na... više