Izbornik

Međunarodni marketing

Razina studija

  • Preddiplomski studij
  • Šesti semestar
  • 5 ECTS bodova

Studiji

Izvedbeni plan

Studijski program

Preddiplomski studij (svi smjerovi)

Ime i prezime nastavnika

Mirna Leko Šimić, Helena Štimac

Ime i prezime suradnika / asistenta

Kolegij

Međunarodni marketing

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 45

Seminari: 15

Vježbe:

Konzultacije:

Način polaganja ispita

pismeno i usmeno

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Pod kategorijom ISPITI

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU GODINU.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Baban, Lj., Leko, M: Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1997.

Izborna literatura

1. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z.: Osnove međunarodnog marketinga, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

2. Grbac, B.: Izazovi međunarodnog tržišta, Ekonomski fakultet Rijeka, 2009.

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da