Izbornik

Matematika

Ostalo

Asistentica: Marija Kristina Bradvica

Za konzultacije i nejasnoće, molim poslati upit na e-mail adresu:

marija.kristina.bradvica AT efos.hr ili skraćeno marija AT efos.hr.

 

Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.