Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Znanost i umjetnost sreće

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 120 min

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagač: Anita Frajman Ivković

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Dr. sc. Anita Frajman Ivković docentica je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Sreću iz ekonomske perspektive koja vodi povećanje općeg blagostanja vidi kao ultimativni ekonomski cilj. Istraživački fokus stavlja na koncept kvalitete života u kontekstu subjektivnog blagostanja. Propituje značenje riječi progres; želi promijeniti svijet pa zato sve više mijenja sebe. Komplicirani perfekcionist koji voli sva lica kreative zbog osjećaja očaravajuće obuzetosti.

Opis događaja: Sudionici će saznati zašto je sreća ultimativni cilj svakog pojedinca, jel li ju moguće ostvariti i kako. Otkrit će se što znanosti i umjetnosti imaju reći o sreći te koga sve treba biti briga za (našu) sreću. U praktičnom dijelu analizirat će  se sreća sudionika koju ćemo povećati radionicom relaksacije (joge) smijeha.

PRIJAVA