Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Zelena knjižnica

Vrsta događaja: Izložba knjiga

Predviđeno trajanje događaja: Cijelo razdoblje trajanja Kreativne riznice

Mjesto događaja: Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Opis događaja: Izložba knjiga ne temu Zelena knjižnica