Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Zaboravljena mjesta Osijeka – točke kulturnih susreta

Vrsta događaja: Predavanje i prokelcija

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: Tomislav Levak

Institucija: Odjel za Kulturologiju

Kratki životopis:
Tomislav Levak (Osijek, 1975.). Dvostruko zvanje magistra struke stekao je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na dva različita studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Na preddiplomskom studiju dobio je priznanje za najboljeg studenta u generaciji, a na diplomskom studiju u akademskoj 2013. / 2014. godini i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh s prosjekom ocjena 5,0. Od 1996. godine radi kao uspješan novinar niza nacionalnih i tiskanih medija – prvo Slobodne Dalmacije, zatim Jutarnjeg lista, nakon toga Slavonskog doma i, od listopada 2008. godine, Glasa Slavonije.U akademskoj 2014. / 2015. godini upisao je poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Komunikologije pri Doktorskoj školi društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku. Od ožujka 2015. urednik je Sveučilišnog glasnika, službenog glasila Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od travnja 2015. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na Katedri za medijsku kulturu i Katedri za kulturologiju. Sudjelovao je već na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski i njemački jezik.

Snježana Barić Šelmić, zvanje magistra struke stekla je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer Medijska kultura. Trenutno je doktorantica Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Pohađala je IEDC Bled School of Management, Leading from the Middle, Management Program i Management Zentrum St. Gallen – Management Training Program: Management of One’s Own Person; Managerial Effectiveness; Current and Future Profit Potentials of an Organization.

Barbara Balen Domazetović (1973.), Voditeljica je odsjeka za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju i Erasmus na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Zvanje magistra struke stekla je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer Medijska kultura. Završila je dvogodišnju edukaciju za menadžere u kulturi u organizaciji Ministarstva kulture i DeVos Instituta iz Washington D.C.(SAD). Pohađa Doktorski studij Kulturologija, modul: Vizualne i izvedbene umjetnosti i kultura u europskom kontekstu, pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.

Suradnici na događanju: Snježana Barić Šelmić, Barbara Balen Domazetović

Opis događaja: Predavanje uz projekcije pod nazivom Zaboravljena mjesta Osijeka – točke kulturnih susreta (manjež, paviljon Gradski vrt, kino Urania, bivša kavana Casino).

PRIJAVA