Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

VOLONTERI 2016

Volonteri za organizacijske aktivnosti Kreativne riznice
Red. br. Volonter/ka Institucija
1 Andrijanić Bruno Ekonomski fakultet u Osijeku
2 Andrijanić Toni Ekonomski fakultet u Osijeku
3 Babić Andrea Ekonomski fakultet u Osijeku
4 Beljan Matej Ekonomski fakultet u Osijeku
5 Bermanec Valentina Ekonomski fakultet u Osijeku
6 Bilandžić Karla Ekonomski fakultet u Osijeku
7 Bilandžić Lucija Ekonomski fakultet u Osijeku
8 Cegledi Martina Ekonomski fakultet u Osijeku
9 Časar Damir Odjel za kulturologiju u Osijeku
10 Čeke Mirna Ekonomski fakultet u Osijeku
11 Ćosić Nikolina  Odjel za kulturologiju u Osijeku 
12 Dukmenić Ivana Ekonomski fakultet u Osijeku
13 Elijaš Iva Ekonomski fakultet u Osijeku
14 Forjan Petra Ekonomski fakultet u Osijeku
15 Gajdašević Jelena Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” u Osijeku 
16 Gašpić Barbara Ekonomski fakultet u Osijeku
17 Glibo Iva Ekonomski fakultet u Osijeku
18 Grozdanić Martina Ekonomski fakultet u Osijeku
19 Grundler Darko Ekonomski fakultet u Osijeku
20 Gudelj Josipa Ekonomski fakultet u Osijeku
21 Jobst Ivana Ekonomski fakultet u Osijeku
22 Jurković Martina Odjel za kulturologiju u Osijeku 
23 Kalamut Dora Ekonomski fakultet u Osijeku
24 Karamatić Petar Krešimir Ekonomski fakultet u Osijeku
25 Kovačević Matej Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” u Osijeku
26 Kovačić Ana Ekonomski fakultet u Osijeku
27 Krajina Sara Ekonomski fakultet u Osijeku
28 Kurtović Matea Ekonomski fakultet u Osijeku
29 Lazanin Silvija Odjel za kulturologiju u Osijeku 
30 Lončar Kristina Ekonomski fakultet u Osijeku
31 Ljevar Barbara Ekonomski fakultet u Osijeku
32 Majić Edita Ekonomski fakultet u Osijeku
33 Marić Ivana Ekonomski fakultet u Osijeku
34 Marijanović Anita  Ekonomski fakultet u Osijeku
35 Marković Iva Ekonomski fakultet u Osijeku
36 Martinović Ivona Ekonomski fakultet u Osijeku
37 Mikić Iva Ekonomski fakultet u Osijeku
38 Mikulić Lucija Ekonomski fakultet u Osijeku
39 Opačak Milan Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” u Osijeku
40 Radonić Tena  Ekonomski fakultet u Osijeku
41 Stjepanović Matea Ekonomski fakultet u Osijeku
42 Stojčević Ivana Ekonomski fakultet u Osijeku
43 Strahonja Krešimir Ekonomski fakultet u Osijeku
44 Šoić Ivana  Ekonomski fakultet u Osijeku
45 Španović Danijela Ekonomski fakultet u Osijeku
46 Štivić Matko Ekonomski fakultet u Osijeku
47 Tometić Matea Ekonomski fakultet u Osijeku
48 Tonković Luka Ekonomski fakultet u Osijeku
49 Trnka Marinela Ekonomski fakultet u Osijeku
50 Varga Maja Odjel za kulturologiju u Osijeku
51 Veočić Ariana Odjel za kulturologiju u Osijeku
52 Vlk Ivona Ekonomski fakultet u Osijeku
53 Vujinović Dora Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” u Osijeku
54 Vulić Robert Ekonomski fakultet u Osijeku