Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Uspješno poslovanje u showbusinessu

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 120 min

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagači: izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Dr. sc. Sunčica Oberman Peterka rođena je 08. travnja 1973. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku diplomirala je 1997. godine nakon čega se zapošljava u Centru za poduzetništvo Osijek, gdje radi kao koordinator programa na poslovima organiziranja seminara i savjetovanja za poduzetnike, te sudjeluje u različitim projektima Centra za poduzetništvo Osijek, usmjerenih ka poticanju razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zaposlena je od  15. svibnja  2000. godine. U  svibnju 2013. g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od školske 2012/13. godine voditeljica je smjera Poduzetništvo, a od 1. listopada 2013. godine prodekanica je za nastavu i studente. Uz redovno obrazovanje Sunčica Oberman Peterka intenzivno se dopunski obrazovala na europskim, američkim i hrvatskim institucijama ( kao što su Harvard Business School, SAD;  ALIA institut, Halifax, Kanada; IEDC, Bled, Slovenija; Vlerick Leuven Ghent Management School, Belgija; Nottingham Business School, Velika Britanija;  IESE, Barcelona, Španjolska; European School for Management and Technology (ESMT), Berlin, Njemačka itd). Glavni istraživački interesi Sunčice Oberman Peterka su: poduzetništvo, poduzetničko obrazovanje, poduzetničko sveučilište, upravljanje malim i srednjim poduzećima, poslovno planiranje, strateško upravljanje, te liderstvo. Sunčica Oberman Peterka sudjeluje, kao istraživač, u radu znanstveno-istraživačkih projekata  financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te kao istraživač, suradnik ili koordinator u nekoliko međunarodnih projekata, financiranih od EU. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Opis događaja: Je li uspjeh u poslovanju rezultat sreće ili više od toga? Može li se uspjeh planirati i ako može, koje su temeljne odrednice takvog plana? Cilj ove radionice je pokazati osnovne elemente, koje razlikuju uspješne od neuspješnih organizacija, bez obzira u kojem kontekstu i industriji poslovale, te ukazati na važnost poznavanja istih. Na primjeru industrije showbusiness-a , kao vrlo atraktivne i zanimljive svima diskutirat će se o temeljnim odrednicama uspješnog poslovanja. Cijela radionica zasniva se na analizi konkretnog slučaja/ globalno uspješnog predstavnika iz navedene industrije.

PRIJAVA