Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Umijeće kreiranja društveno odgovornih projekata

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 120 min

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić

Institucija: Odjel za kulturologiju

Kratki životopis:
Doc.dr.sc. Ivana Bestvina Bukvić, docentica na Odjelu za kulturologiju i predsjednica katedre za Kulturalni menadžment (2015 do danas) te vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (2013-2015). Izvodi kolegije iz područja ekonomskih znanosti. Akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije stječe 2012. Objavila je samostalno i u suautorstvu više stručnih i znanstvenih radova, sudionica je međunarodnih znanstvenih simpozija, sudjelovala je u provedbi međunarodnog projekta „Creative Danube – places to see places to be“ (2015-2016) te je članica radne skupine međunarodnog projekta „CreaD – creative flow to economic growth“. Radno iskustvo stječe od 2001. u neprofitnim organizacijama te realnom i financijskom sektoru pri čemu od 2003. u Zagrebačkoj banci d.d. (u razdoblju od 2010. do 2015.g. kao voditelj poslovnog odnosa korporativnog bankarstva).

Marija Mihaljević (Osijek, 1988.) od 01. listopada 2011. asistentica je na katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 22. srpnja 2015. u zvanju je poslijedoktoranda. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, financiranje kulturnih ustanova i djelatnosti te menadžment kulturnih ustanova.Godine 2011. stekla je zvanje magistrice ekonomije završetkom Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Godine 2015. završila je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranom doktorskog rada iz područja ekonomije. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Marta Borić rođena u Osijeku 1986. godine. Od 1. studenoga 2011. asistentica je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije, menadžmenta i kreativnih industrija. Područja njezina znanstvenog interesa su menadžment i organizacija, marketing i kreativne industrije. Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. Trenutno pohađa poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Godine 2010. i 2011. radila je kao pomoćni knjižničar u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Ivana Tokić od 2013. stručna je suradnica u nastavi na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije. Završila je Ekonomski fakultet u Osijeku 2009. godine. Za njemačku tvrtku OVB radila je kao financijski savjetnik za fizičke osobe. Položila ispit HANFA-e za licencu zastupnika u osiguranju. Nakon završetka studija dodatno se obrazuje za samostalnog knjigovođu. Akademske 2011./2012. godine upisala je interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija (smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju

Suradnici na događanju: dr.sc. Marija Mihaljević, Marta Borić mag. oec., Ivana Tokić mag. oec.

Opis događaja: Polaznici će u timovima od po 3-5 sudionika u okviru zadane teme (provedbe društveno-odgovornih projekata) formirati projektnu ideju, definirati ciljanu skupinu (korisnike rezultata projekta), potrebne resurse i partnere u njezinoj provedbi. Također, zadatak polaznika će biti odabir jednog od ponuđenih, aktualnih, natječaja za financiranje projekata te usklađivanje projektne ideje s propozicijama i ciljevima objavljenog natječaja. Timovi će svoje radove prezentirati odabranim predstavnicima ostalih grupa koji će imati ulogu donatora i/ili partnera ključnih u provedbi projekta.

PRIJAVA