Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Što mogu mašta i tehnike kreativnog razmišljanja?

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: prof. dr. sc. Sanja Pfeifer

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predaje kolegije „Menadžment“ i „Menadžment ljudskih resursa“, „Strateški menadžment“, „Poduzetnički menadžment“, „Kreativnost i inovativnost“, „Konkurentnost“ „Vođenje“ te „Methodology of Entrepreneurial Research“. Samostalno ili kao koautorica objavila je ukupno 61 rad, uključujući poglavlja u knjigama, znanstvene radove u referentnim inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima. Voditeljica je i suradnica na nizu domaćih znanstvenih projekata a od 2002. g suradnica je u međunarodnom istraživačkom konzorciju Global Entrepreneurship Monitor. Trenutno obnaša dužnosti voditeljice Katedre za ekonomiku i menadžment poslovnih subjekata te akademskog koordinatora za Erasmus+ mobilnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Suradnici na događaju: Josipa Bjelobrk, Iva Božić, Sanja Čačić, Jelena Ljubanić, Damir Mićan, Sanja Štefanac, Mirela Mićan

Opis događaja: Polaznici predavanja će imati priliku upoznati se s tehnikama poticanja kreativnog razmišljanja i modelom kreativnog donošenja odluka. Studenti diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku implementirali su ovaj model na primjerima poslovnih subjekata kao što su knjižnice, fotografska djelatnost, te distribucija kino filmova. Polaznici će kroz prezentaciju steći detaljniji uvid u to kako je primjenom modela kreativnog rješavanja problema moguće unaprijediti ponudu kreativnih sadržaja i stvarati nove prilike u sektoru kreativnih i kulturnih industrija.

PRIJAVA