Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

REKLAME – istine i laži!

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: Kamilo Antolović

Institucija: K&K Promotion

Kratki životopis:
Kamilo Antolović završio je marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima preko 25 godina iskustva na različitim poduzetničkim, menadžerskim i marketinškim poslovima u Hrvatskoj i regiji. Obavljao je različite poslove u RO Mega od 1981-1991. Utemeljitelj je i direktor agencije K&K PROMOTION od 1993. te od 2002. predsjednik Direktorija OmnisGroupe. Bio je predavač niza ekonomskih predmeta u Trgovačkoj školi u Zagrebu te je viši predavač na Visokoj školi AGORA za menadžment tržišnih komunikacija. Kao član ili voditelj tima sudjelovao je u više tisuća projekata i kampanja na domaćem i regionalnom tržištu. Objavio je dvije samostalne knjige te više stotina komentara i stručnih članaka u nizu medija te redovito piše blog (www.poslovni-savjetnik.com). Sudjelovao je u nizu priprema zakona i kodeksa iz područja tržišnog komuniciranja. Predavao je na više stotina edukativnih programa iz područja prodaje, pregovaranja i marketinga za gotovo sva vodeća hrvatska i regionalna poduzeća s preko nekoliko tisuća sudionika gdje je redovito biran za najboljeg predavača (Moć uvjeravanja, Superprodavač, Branding BiH, Dani poslovne edukacije; CROMA-EduCare, BDM Club…). Obnašao je funkciju predsjednika HURA-e i predsjednika Organizacijskog odbora PRIME-a, zamjenika direktora FESTO-a i predsjednika Suda časti HURA-e te člana Žirija Festivala BiH, Superbrands Hrvatska i drugih. Prvi je stalni sudski vještak za oglašavanje i tržišne komunikacije u Republici Hrvatskoj te član Suda časti HURA-e.Uvršten u izbor Who is who Croatia.

Opis događaja: Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i prijenosu informacija rezultiraju pojavom novih komunikacijskih paradigmi. Možemo reći da komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova kako o pojedincu tako i o poduzeću, radnom okruženju, proizvodima i uslugama. Upravo se zbog svega navedenog pred marketing, posebno oglašavanje, postavljaju brojni izazovi, osobito oni etičke i pravne prirode. Danas, kada je stimulacija potrošnje i lojalnost kupca presudna za tržišni uspjeh, kada poduzeća ne biraju sredstva ni metode kako bi marketiranjem povećala potražnju i maksimirala profite, odgovorno (zakonito i moralno) tržišno komuniciranje postaje neizostavnim elementom usklađivanja interesa poduzeća, pojedinca i zajednice u cjelini. Ovi izazovi i potrebe usklađivanja postaju još zahtjevniji razvojem novih komunikacijskih paradigmi, digitalnih tehnologija i interaktivnih tržišnih komunikacija. Tržišne su komunikacije, u izgradnji novih paradigmi i novoj ekspanziji, značajno restrukturirale ulaganja pa digitalno, posebno mobilno oglašavanje ubrzano raste te se pojavljuju novi mediji, sredstva i tehnologije. Sukladno trendovima, marketinški stručnjaci mijenjaju i način komunikacije s potrošačima. Riječ je o komunikacijskom spletu koji će najučinkovitije dosegnuti ciljani segment potrošača, stvoriti visoku potražnju i vrijednost proizvoda ili brenda, poželjan imidž i dugoročno osigurati prodaju uz najmanja ulaganja. Iz navedenog proizlazi i novi splet dilema etičke, ekološke, zakonodavne i društvene naravi na koje se ubrzano traže primjereni odgovori i rješenja. Upravo je to svrha i zadaća Odgovornog oglašavanja – osvijetliti put u traženju gospodarski i društveno prihvatljivih rješenja u tržišnom komuniciranju digitalnog doba.

PRIJAVA