Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Put do motivacije kroz kreativnost

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 14

Izlagač: univ. spec. oec. Mara Majstorović

Institucija: Lotusmedia d.o.o.

Kratki životopis:
Mara Majstorović – motivacijski trener, savjetnik i praktičar Neurolingvističkog programiranja (NLP), aktivno se bavi već više od 11 godina organizacijom edukativnih poslovnih radionica, seminara, konferencija, foruma te savjetovanjem za poslovni i osobni rast i razvoj. Aktivno vodi tvrtku Lotusmedia za poslovno savjetovanje i marketing, održava i razvija vlastite projekte i radionice, razna marketinška događanja, te širi iskustvena znanja i spoznaje u području razvoja timova, motivacije uposlenika, samomotivacije , osobnog rasta i razvoja pojedinaca, menadžera i ljudi koji su spremni na promjene. Iskustvo je stekla radeći i za Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz dva Poduzetnička impulsa ali i kroz vlastite radionice na teme iz područja NLP-a, razvoja kreativnosti, komunikacijskih vještina, prezentacijskih vještina, upravljanja stresom, odnosa s kupcima, prodajnim i pregovaračkim vještinama, te motivirajućim radionicama i individualnim savjetovanjem za otkrivanje vlastitih vrijednosti.

Suradnici na događaju: Rajna Šimunić

Opis događaja: Motivirajuće predavanje uz primjenu alata iz Neurolingvističkog programiranja (New Code NLP – disciplina modeliranja ljudske izvrsnosti ) i uvod u kreativnu antistres radionicu izrade sapuna – Sapunomanija Slavonika.

PRIJAVA