Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Program 2015.

Kreativna riznica – PROGRAM       

Popularizacijski simpozij kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku
(od 22. do 25. travnja 2015.)

 

Srijeda 22.4.2015.
Generalni pokrovitelj: Grad Osijek

Vrijeme Dvorana 7 Dvorana10 Dvorana 5 Aula glagoljice
10:00 – 10:30 Otvorenje Kreativne riznice
Vladimir Cini (dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku), Dubravka Đurić Nemec (Ministarstvo kulture), Vladimir Ham (Grad Osijek), Jasna Horvat (Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet)   
10:30 – 11:30 Predavanje, Mirna Leko Šimić: Marketing kazališta – kako privući mlade?

 

Predavanje, Ivana Nikolić Popović: Kulturne i kreativne industrije u Hrvatskoj

 

Predavanje, Zlatko Kramarić: Kulturne riznice u veleposlaničkim aktivnostima


Otvorenje izložbe, Ekonomski fakultet u Osijeku: Sektori Kulturne i kreativne industrije (posteri), mentor: Marija Ham   
Predavanje, Domagoj Jukić: Organiziranje eventa za kreativnu industriju (dv. 8)
 11:30 – 12:30 Radionica, Mirna Leko Šimić: Marketing kazališta – kako privući mlade?  Studenti suradnici: Ivana Srb, Monika Vasko, Eva Marija Hrenek, Boris Morović

 

 

Predavanje, Darko Varga: Habsburgovci u Baranji Predavanje, Stanislav Marijanović: Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera
 12:30 – 13:00  Stanka za nadahnuća 
 13:00 – 14:00 Okrugli stol, grad Osijek, Vladimir Ham, Kornelija Mlinarević, Marijana Bošnjak: Europska prijestolnica kulture Predavanje/radionica, Đula Borozan: Kulturne različitosti u međunarodnom poslovnom okruženju


Predavanje, Ivan Trojan: Osječki ogranak Matice hrvatske: jučer, danas, sutra.   Otvorenje izložbe, Martina Plaščak, Jasenka Pejaković, Danijela Benić, Promocija kreativnosti knjižnice EFOS-a
 14:00 – 15:00 Radionica, Anita Frajman Ivković: Kreativni i sretni gradovi

 

Radionica, Martina Mikrut, Ante Šalinović: Istraživanje medija i kultura

 

 

Predavanje, Narcisa Vekić, Kultura u tiskanim medijima
 15:00 – 16:00 Okrugli stolvideoprojekcija,  Helena Sablić Tomić, Tomislav Levak, Igor Gajin, Barbara Balen Domazetović, Marin Bilandžić, Zen Špehar: Zbornici Kulture grada
 16:00 – 16:30  Stanka za nadahnuća
Predavanje, Ružica Marušić: Fotografkinja Isabella Hedwig Franziska Natalia von Croy-Dülmen i Park prirode Kopački rit   Stanka za nadahnuća
 16:30 – 16:45

 Tribina, Ivan Kelić, Davor Banović, Mitko Cabevski, Goran Jarić, Andrej Mlinarević, Sanja Radić Kreativnost u IT industrijii

Predavanje, Domagoj TopićVideoprojekti i višestruko kreativne tehnike 

 

 
16:45 – 17:00 Stanka za nadahnuća
   
17:00 – 18:00 Predstavljanje fonta, Jasna Horvat i Jasmin Mišković: Geneza jednog alkara Predavanje/radionica, Jesenka Ricl, Marko Jovanovac, Marija Klasić Petrović, Denis Detling: Tvrđa Check-In Radionica (17:00 – 19:00), Mario Matoković, Umjetnička akademija Osijek: Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (prvi dio): PREDAVAVANJE, Mario Matoković: Funkcija dizajna
DVORANA 9

 

 
18:00 – 18:30 Stanka za nadahnuća
Glazbeni program: Snježana Lišnjić
18:30 – 19:00 Kazališni performans, Jasmin Novljaković: Ex-Osječani iz romana Bizarij Jasne Horvat kao kulturni potencijal gradaDogađaj se odvija u AULI GLAGOLJICE
19:00 – 20:30 Stanka za nadahnuća
Naši partneri: Jamnica, Kandit, Julius Meinl, Bobi, Lavazza

 

 

Četvrtak 23.4.2015.
Generalni pokrovitelj: Agram invest

Vrijeme Dvorana 7 Dvorana 10 Dvorana 5 Aula glagoljice
 09:00 – 10:00 Predavanje, Ivo Mijoč: Dionička i menadžment kultura kao determinante Hofstedeovih varijabli   Okrugli stol, Ana Zrnić, Ivona Martinović, Valentina Bermanec, Karla Bilandžić, Petra Forjan, Lorenso Yakub: Kulturna i kreativna industrija, stanje, mjerenje i projekcija Otvorenje projekcije,
Kristina Raspudić Kumrić, Odjel za kulturologiju: Gledamo, vidimo, mislimo kamerom
Otvorenje izložbe
, Park prirode Kopački rit: Isabella Hedwig Franziska Natalia von Croy-Dülmen;
Izložba plakata, Filip Cvitić: Razvoj glagoljice  
Izložba, Ekonomski fakultet u Osijeku: Sektori Kulturne i kreativne industrije;
Izložba, Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Promocija kreativnosti knjižnice EFOS
09:00 – 14:00KKI COWORK, Jesenka Ricl i Sven Špehar: Kreativna radionica o kreiranju projektnih ideja na temu društvenih inovacija.

 

 
 10:00 – 11:00 Okrugli stol, Sunčica Oberman Peterka, Simona Goldstein, Darija Kristić: Poduzetnički pothvat u kreativnoj industriji  Predavanje, Zlatko Švigir, Anto Kovačević, Ognjen Cahun: Digitalna knjižnica kao nova kulturološka i poslovna paradigma Predavanje, Dubravka Klasiček, Davorin Pichler:Kreativna industrija i autorska prava  
 11:00 – 11:45 Predavanje, Simona Goldstein,  Kako započeti poslovni poduhvat u kreativnoj industriji Predavanje, Jasminka Mihaljević: Kreativna knjižnica kao krucijalni koncentrični krug kulturne industrije Predavanje, Tin Horvatin, Jerko Glavaš, Maja Lamza Maronić: Kreativna i kulturna ekonomija – primjeri dobre prakse

 

 
 11:45 – 12:00  Stanka za nadahnuća
 
 12:00 – 13:00 Predavanje, Milica Lukić, Vera Blažević Krezić: Glagoljica i Slavonija u prošlosti i sadašnjosti   Predavanje, Sanja Račić: Radio – medij koji reagira  
 13:00 – 14:00 Predavanje, Ivana Buljubašić i Nikolina Rebrina Marinov: Interdisciplinarni načini učenja i promidžbe glagoljskog pisma danas Predavanje, Igor Mavrin: Razvoj kreativne ekonomije kroz program Europske prijestolnice kulture Predavanje, Neven Antičević: Ekonomika izdavaštva i knjižarstva kao kulturno poslovne djelatnosti  
 14:00 – 14:30 Stanka za nadahnuća
Naši partneri: Jamnica, Kandit, Julius Meinl, Bobi, Lavazza


 
 14:30 – 15:30 Predavanje,  Jasna Horvat, Petra Ljevak: Socijalne mreže i nakladništvo Predavanje, Dunja Degmečić i Vedran Lenz: Kreativni um

 

Predavanje, Davorin Turkalj i Antun Biloš: E-marketing u kreativnoj industriji

 

 

 
 15:30 – 16:30 Predavanje, Nives Tomašević, Ivana Ljevak Lebeda: Arhitektura kulturne i kreativne ponude Zadra

Predavanje, Zorislav Kalazić: Stock fotografija

 

Radionica, Dora Radl Ćućić i Mirjam Džalto: Kreativnost u upravljanju vremenom

Prijave zatvorene
popunjena sva mjesta
 
 16:30 – 16:45  Stanka za nadahnuća

Radionica, Zorislav Kalazić: Stock fotografija

 17:00 – 17:30 Predavanje, Dubravka Oraić Tolić: Matoš i nacija  Radionica, Ivana Bestvina Bukvić, Marija Mihaljević, Ivana Tokić, Iva Buljubašić, Marta Borić: Kreativnost moja prednost

 

 17:30 – 18:00 Radionica, Mario Matoković, Umjetnička akademija Osijek: Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (drugi dio)   
 18:00-19:00 Radionica, Valerija Karačić: E lega, znaš hrvatski? Predavanje, Jesenka Ricl, Sven Špehar, polaznici radionice KKI Cowork, Predstavljanje projektnih ideja iz KKI Cowork radionce
 20:00 – 22:00  Kinoprojekcija, Kino Urania
Partner događanja Savjet mladih Osječko-baranjske županije   

 

Petak 24.4.2015.
Generalni pokrovitelj: Jadransko osiguranje

Vrijeme Dvorana 7 Dvorana 10 Dvorana 5  / Dvorana 8 Aula glagoljice
9:00 – 10:30 Okrugli stol, Josipa Mijoč, Petra Ljevak, studenti diplomskog studija Poduzetništvo: Osvijetljenost kulturne i kreativne industrije kroz društvene mreže Predavanje, Zoran Velagić i Tomislav Jakopec: Elektroničko nakladništvo i elektronička knjiga Predavanje, Julijana Mladenovska-Tešija, Dijana Živaković: Filantropija – kanal i alat za poticanje i razvoj kreativnih potencijala Izložba, Kopački rit: Park prirode Isabella Hedwig Franziska Natalia von Croy-Dülmen;
Izložba, Filip Cvitić: Razvoj glagoljice
Izložba, Ekonomski fakultet u Osijeku: Sektori Kulturne i kreativne industrijeIzložba, Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Promocija kreativnosti knjižnice EFOS
10:30 – 11:00 Stanka za nadahnuća
11:00 – 11:30 Predavanje, Mladen Špehar, Ana Perišić Mijić: Program Europske unije – Kreativna Europa Predavanje, Sanja Ćorić, Danijel Bara: Osigurajmo kreativnost u poslovanju Radionica,Dubravka Pekanov Starčević, Ivana Bestvina Bukvić: Financiranje i provedba projekata u kreativnoj industriji

 

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30 Stanka za nadahnuća
12:30 – 13:30 Predavanje/radionica: Jelena Havelka, Ivana Kocsis, Damir Jukić: Komuniciranje dizajnom i arhitekturom Radionica/predavanje, Nataša Drvenkar: Kreativna gospodarstva

 

13:30 – 14:30 Predavanje, Stjepan Damjanović, Milica Lukić: Novi filološki prinosi  
14:30 – 15:00 Stanka za nadahnuća
15:00 – 16:00 Radionica, Sanja Pfeifer, Marina Jeger: Od inkubacije do iluminacije

 

Predavanje, Irena Ograjenšek: Socio-Economic Situation and Survival Strategies of the Self-Employed in Culture: Case of Slovenia

 Predavanje, Antonijo Todorovik Dimishkov:  Kreativnost i korištenje novih tehnoliogija u IT industriji i Retail sektoru
16:00 – 16:30 Predavanje, Renata Margaretić Urlić: Kultura u elektroničkom mediju – HRT3
Predavanje, Dean Šoša: 3 kanal: Kretivna riznica
 
 
16:30 – 17:00  
17:00 – 18:00

 

Stanka za nadahnuća
Naši partneri: Jamnica, Kandit, Julius Meinl, Bobi, Lavazza

   

 

18:00 – 18:15 Glazbeni program, projekt Sinkopa: Koncert Vision in Fusion
18:15 – 19:00 Predstavljanje knjige, Naklada Ljevak, EFOS, Andizet; Antiatlas Jasne Horvat
19:00 – 19:30 Glazbeni program, projekt Sinkopa: Koncert Vision in Fusion
19:30 – 19:40 Završna riječ: dekan  Vladimir Cini
19:30 – 20:30 Domjenak  

 

Subota 25.4.2015.
Generalni pokrovitelj: Bobi

Vrijeme Dvorana 7 Dvorana 9 Dvorana 5 Aula glagoljice
9:00 – 12:00 (sve radionice se odvijaju u isto vrijeme) Radionica, Mario Matoković, Josipa Mijoč, Vladimir Ham, Denis Ambruš: Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (treći dio) Prezentacija

 

Prijavite se na prezentaciju idejanog rješenja kreativne zastave grada Osijeka

Radionica, Verica Kovač: Mala škola glagoljice Radionica, Bojana Ugrinović i Lidija Horvat: Izrada nakita – opletanje kamenja žicomRadionica
, Marija Igaly: Izrada slika od latica cvijeća- tehnika Tomago
Radionica, Ljubica Marković i Srebrenka Pečenjak: Tkanje na tkalačkom stanu
Dvorana 10      
Radionica, Irena Zandona i Katarina Pišonić – Pakrac: Radionica reciklaže      
Stanka za nadahnuća Naši partneri: Jamnica, Kandit, Julius Meinl, Bobi, Lavazza
20:00 – 22:00  Kinoprojekcija, Kino Urania 
Partner događanja Savjet mladih Osječko-baranjske županije