Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Novi pogled na turističku kulturnu ponudu: Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 14

Izlagači: Sandra Udovičić, Monika Radl Tomas

Institucija: Javna ustanova “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”

Kratki životopis:
Sandra Udovičić, dipl.oec rođena u Osijeku, završila Ekonomski fakultet u Osijeku smjer Financijski management, Pedagoško psihološko obrazovanje na Filozofskom fakultetu. Prije dolaska u Memorijalni centar radila sam u niz tvrtki kao što su Atlantic grupa, JU PP Kopački rit, Hrvatska agencija za hranu u poslovima struke, te kao konzultant. Sudjelovala sam u prijavi i provedbi niza projekata kako domaćih tako i EU. Posjedujem certifikat za Voditelja izradbe i provedbe projekata iz EU fondova, te specijalizanta u području Javne nabave.Ima otvoreni duh i uživam u novim iskustvima, te volim biti u okruženju koji mogu motivirati, te koji u meni budi izazov.

Monika Radl Tomas rođena je u Osijeku 29.08.1977. Završila Ekonomski faultet u Osijeku smjer Financijski management. Prije Memorijalnog centra radila niz godina u bankarskom sustavu na poslovima sa malim poduzetnicima. Ima izražene vještine u praćenju financijskih projekata, te primjeni propisa iz područja financija.

Opis događaja: Prezentacija će prikazati osnovnu ideju stvaranja Memorijalng centra, procese rada, probleme, te uspjehe i neuspjehe prilikom pokretanja i razvoja.

PRIJAVA