Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Plagiranje u znanstvenim i stručnim radovima

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

Institucija: Filozofski fakultet u Zagrebu

Kratki životopis:
Ivana Hebrang Grgić docentica je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se temama vezanim uz knjižnice, nakladništvo i znanstvenu komunikaciju. Nositeljica je kolegija na svim razinama studija. Autorica je radova u domaćim i stranim časopisima te urednica nekoliko znanstvenih knjiga. Sudjeluje na domaćim i stranim znanstvenim skupovima kao izlagač i kao član programskih i organizacijskih odbora. Aktivna je članica domaćih i stranih udruga, članica je uredničkog odbora te Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskog knjižničarskog društva, a članica je i uredništva znanstvenog časopisa Libellarium.

Opis događaja: Kreativnost podrazumijeva nove ideje i u suprotnosti je s pojmom plagiranja. Osobe koje plagiraju postupaju neetički i ugrožavaju napredak i razvitak znanosti, kulture i općenito društva. Predavanje pokriva područje plagiranja pri pisanju znanstvenih i stručnih radova. Osim definicija temeljnih pojmova, prikazat će se razvoj koncepta intelektualnog vlasništva, opisat će se mogući načini sprječavanja plagiranja te postupci u slučaju sumnje na plagiranje u znanstvenim i stručnim radovima. Zaključno će se dati prijedlog osnovnih uputa autorima o izbjegavanju plagiranja te će se povesti rasprava sa sudionicima.

PRIJAVA