Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Paradoksi društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj: perspektive menadžera, zaposlenika i potrošača

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: prof. dr. sc. Leko Šimić

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Rođena 1963. u Osijeku. Od 1986. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, najprije kao istraživač pripravnik pri Zavodu za ekonomska istraživanja, a od 1989. na Katedri za marketing. Magistrirala je 1990. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 1992. završila je specijalistički studij (Master of Arts) na Institute of Social Studies u Den Haagu, Nizozemska, a 1995. godine doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja međunarodnog marketinga. Trenutno predaje niz kolegija s područja marketinga i inovativnosti na preddiplomskom, diplomskom, specijalističkom i doktoralnom studiju. Od 2007. godine nacionalni je predstavnik Hrvatske u međunarodnoj organizaciji IAPNM (International association on public and nonprofit marketing). Od 2013. član je predsjedništva Hrvatske udruge za marketing (CROMAR). Član je uređivačkog odbora časopisa International Review on Public and Nonprofit Marketing, Responsibility & Sustainablity, Ekonomski vjesnik/Econviews te Managing Global Transitions. Do sada je objavila preko 80 stručnih i znanstvenih radova, uglavnom s područja marketinga, kao i dvije knjige, te bila urednik četiri knjige.

Opis događaja: Predavanje i prezentacija rezultata istraživanja na temu društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj.

PRIJAVA