Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Odgovoran pristup postavi dječjega glasa

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagač: mr. sc. Ivančica Hinek,  mag. mus. Andreja Gribl

Institucija: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Kratki životopis:
Andreja Gribl (Virovitica, 1984.), magistra glazbene pedagogije i muzike. Završila je dvije osnovne glazbene škole (smjer klavir u Varaždinu i smjer tambura u Slatini). Također, završila je dvije srednje škole (Srednja glazbena škola u Varaždinu – smjer klavir – u klasi prof. Jagode Treneske Cvetičanin i Opća gimnazija u Slatini). Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na Studiju Glazbene pedagogije sa odličnim uspjehom te stekla zvanje – magistra glazbene pedagogije. Nakon dvije godine od završetka prvog studija, upisuje Studij klavira na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u klasi renomiranog svjetskog pijaniste doc. art. Konstantina Krasnitskog (Bjelorusija). Studij klavira završila je sa najvišim ocjenama te stekla titulu – magistra muzike. Kao klavirski korepetitor Akademskog pjevačkog zbora J. J. Strossmayer iz Osijeka 2006. godine sudjeluje na Svjetskim zborskim igrama u Xiamenu (Narodna Republika Kina) koji osvaja srebrnu medalju. Kao pjevač Komornog zbora Umjetničke akademije sudjeluje na brojnim zborskim natjecanjima i smotrama u Hrvatskoj i inozemstvu. Sa tamburom je nastupala solistički, komorno i orkestralno u zemlji i inozemstvu. Kao pijanistica sudjelovala je na Osječkom ljetu mladih, koncertima u organizaciji Matice Hrvatske, na festivalu Dani Milka Kelemena u Slatini, Osječkoj muzejskoj glazbenoj srijedi, koncertima klase doc. art. Konstantina Krasnitskog (Varaždin, Vinkovci, Požega, Valpovo, Belišće, Novska i Osijek), na Međunarodnom simpoziju o hipertenziji u Osijeku i dr. Održala je recitale u Osijeku i Ruhpoldingu (Njemačka). Aktivno se bavi skladanjem (piše za razne instrumentalne i vokalne sastave). Sa vlastitim kompozicijama (za mješoviti pjevački zbor a cappella i tamburaški orkestar) osvaja dvije 2. i dvije 3. nagrade na natječaju Hrvatskog sabora kulture za 2008., 2010. i 2014. godinu. Na natječaju za nove skladbe u sklopu Samoborskog zborskog protuletja (2015.) osvaja dvije 2. nagrade (za mješoviti pjevački zbor a cappella uz pljeskanje). Kompoziciju je učila kod red. prof. art. Sanje Drakulić na Studiju glazbene pedagogije. U lipnju 2015. godine realiziran je njezin projekt Na livadi na Jankovcu u okviru kojeg je Osječki kvartet praizveo njezinu kompoziciju za gudački kvartet Priča o Jankovcu. Napisala je više skladbi za dječje zborove. U lipnju 2015. godine njezina skladba Kauboj praizvedena je na međunarodnom dječjem festivalu Kukuriček u Đurđevcu te je snimljena na nosač zvuka. Od 2007. godine radila je kao učiteljica klavira u Osnovnoj glazbenoj školi M. P. Katančić u Valpovu gdje je sa svojim učenicima osvojila više nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima i festivalima. Također, kao korepetitorica nastupala je na brojnim natjecanjima i festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od siječnja 2015. godine radi u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku kao profesorica klavira i korepetitorica dječjeg zbora. Obnašala je dužnost tajnice žirija 9. EPTA međunarodnog natjecanja za mlade pijaniste. Aktivno je sudjelovala na pijanističkim seminarima domaćih i stranih pijanističkih pedagoga (V. Krpan, I. Ossipova, H. Gusek, B. Urban, L. Mostacci, Lj. Gašparović, Đ. Tikvica i D. Cikojević) te je u više navrata sudjelovala na pijanističkim seminarima I. Kordić, S. Meštrović, I. Gamulin, V. Babina, J. Zlatara, K. Krasnitskog i R. Dalibaltayana. Konstantno se usavršava na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Mr. sc. Ivančica Hinek rođena je u Osijeku. Na studiju glazbene teorije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala je 1996. godine te je od tada zaposlena u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku gdje predaje teorijske glazbene predmete (solfeggio, harmoniju, polifoniju, čitanje i sviranje partitura). Paralelno sa studijem, završila je i srednju glazbenu školu Vatroslav Lisinski u Zagrebu, odjel solo pjevanja. Sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij iz glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu završila je 2009. godine. U listopadu 2015. godine promovirana je u zvanje profesora mentora.
Redovito se stručno usavršava na raznim seminarima u organizaciji krovnih glazbenih udruga, sudjelovala je kao aktivni sudionik na nekoliko međunarodnih simpozija, održala niz stručnih predavanja te objavila više stručnih i znanstvenih radova. Nekoliko godina objavljivala je autorske novinske članke u Glasu Slavonije i časopisu Vijenac Matice hrvatske sa kritikama koncerata, opernih premijera i glazbenih događanja u Osijeku. U ožujku 2012. godine završila je program usavršavanja Menadžer za izradu i provedbu EU projekata na Pučkom otvorenom učilištu u Osijeku. Četiri godine vodi dječji jednoglasni zbor mlađeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek sa kojim je 2014. godine, na 52. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Primoštenu, osvojila I. nagradu. Na 54. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa održanom 5. ožujka u Zagrebu, dječji jednoglasni zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek bio je najbolje plasirani zbor u svojoj (I.) kategoriji dječjih zborova uz klavirsku pratnju, sa osvojenih 97.72 boda (2. nagrada).

Opis događaja: Dječji jednoglasni zbor mlađeg uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek djeluje od školske 2011./12. godine. U zboru pjevaju učenici trećeg i četvrtog razreda osnovne glazbene škole koji prema Nastavnom planu i programu imaju skupno muziciranje (zbor) kao obvezan nastavni predmet, no sve češće se dobrovoljno uključuju i mlađa djeca. Zbor trenutno ima 36 članova, dječaka i djevojčica u dobi od osam do trinaest godina. Tijekom svake školske godine dječji jednoglasni zbor javno nastupa na tradicionalnom Božićnom koncertu u organizaciji škole, zatim na koncertu kojim se u Osijeku obilježava Svjetski dan glasa (World Voice Day) te na završnom godišnjem koncertu ansambala škole u Arheološkom muzeju u Osijeku. Svake druge godine zbor sudjeluje na državnom natjecanju pjevačkih zborova glazbenih škola u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Agencije za odgoj i obrazovanje. U travnju ove godine zbor će sudjelovati i na natjecanju dječjih zborova Vallis aurea cantat u Požegi. Zbor je do sada osvojio: III. nagradu na 50. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Primoštenu (korepetitorica: Sunčana Turk, dirigentica: Ana Dojkić), I. nagradu na 52. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Primoštenu (korepetitorica: Sunčana Turk, dirigentica: Ivančica Hinek) i prvo mjesto (2. nagradu) u svojoj (I.) kategoriji (jednoglasni dječji zbor uz klavirsku pratnju) na 54. hrvatskom natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa održanom 5. ožujka 2016. godine u Zagrebu (korepetitorica Andreja Gribl, dirigentica: Ivančica Hinek).

PRIJAVA