Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Odbori 2016

 Programski odbor
prof. dr. sc. Jasna Horvat
doc. dr. sc. Josipa Mijoč
prof. dr. sc. Vladimir Cini
izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
doc. dr. sc. Nives Tomašević
Tomislav Levak, mag. kult. 
doc. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
doc. dr. sc. Marija Ham
doc. dr. sc. Marina Jeger

 

Odbor za koordinaciju programskih aktivnosti
Dora Radl Ćućić, mag. oec.
Ana Zrnić, mag. oec.
dr. sc. Iva Buljubašić
dr. sc. Marija Mihaljević
Mirjam Džalto, mag. oec. 
Marina Jerant
Ivana Ljevak Lebeda

 

Organizacijski odbor
Ivana Jobst (EFOS)
Ivona Martinović (EFOS)
Petra Forjan (EFOS)
Karla Bilandžić (EFOS)
Marinela Trnka (EFOS)
Edita Majić (EFOS)
Krešimir Strahonja (EFOS)
Martina Cegledi (EFOS)
Bruno Andrijanić (EFOS)
Toni Andrijanić (EFOS)
Ariana Sigmund – Veočić (Odjel za kulturologiju)
Silvija Lazanin (Odjel za kulturologiju)
Martina Jurković (Odjel za kulturologiju)

 

Jezični savjetnik
Ivana Buljubašić, mag. educ. philol. croat.

 

Komunikacijska strategija
dr. sc. Martina Mikrut, voditelj tima (Pravni fakultet u Osijeku)