Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Novinarski tim 2016

KR logo jpeg preuzmite ovdje

KR logo vektor preuzmite ovdje

Preuzmite Plakat KR ovdje

Preuzmite raspored KR format B0 ovdje

Preuzmite program KR format A3 ovdje

Tekst o predstavljanju KR dostupan ovdje

Analiza medijskih objava KR dostupna ovdje