Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kreativnost u ekonomiji

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 14

Izlagač: dr. sc. Mirko Pešić

Institucija: Odjel za kulturologiju

Kratki životopis:
Mirko Pešić rođen je 28. lipnja 1985. godine u Osijeku. Od 2011. godine radi na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2014. godine doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Do sada se više puta usavršavao na Sveučilištu u Beču, Complutense University u Madridu te Sveučilištu u Oslu, te održao pozvano predavanje na Nacionalnom sveučilištu u Beču (University of Vienna – Faculty of Business, Economics and Statistics). Do sada je objavio 7 znanstvenih radova iz područja ekonomije.

Opis događaja: Kreativnost u ekonomiji

PRIJAVA