Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kreativnost potiče aktivnost

Vrsta događaja: Predavanje/Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 90 min

Mjesto događaja: Dvorana 12

Izlagači: univ.spec.oec. Tatjana Petrač, univ.spec.oec. Danijela Vodeničar

Institucija: Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek

Kratki životopis:
Tatjana Petrač rođena je 06.lipnja 1966. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu CUO „Braća Ribar“ Osijek. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer: Marketing u travnju 1990. godine i stekla zvanje diplomiranog ekonomista. Nakon studija završila je pedagoško-psihološku izobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i od prosinca 1990. zaposlena je u Trgovačkoj i komercijalnoj školi „Davor Milas“ Osijek kao profesor ekonomske grupe predmeta. U svibnju 2014. pristupnica je neposrednim uvidom u rad od strane savjetnice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih promovirana u zvanje profesor mentor. Uz to, od listopada 2012. godine pored redovne nastave obavlja i poslove koordinatora za praćenje kvalitete rada škole. Pristupnica je položila ispit za voditeljicu izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU-fondova na Pučkom otvorenom učilištu ALGEBRA u Osijeku, u listopadu 2014.godine,te nastoji što uspješnije promovirati rad ustanove u kojoj je zaposlena.U lipnju 2015. završila je poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja te stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica marketinga posebnih područja. Od srpnja 2015. do siječnja 2016. obavljala je dužnost predsjednice udruge operiranih žena od karcinoma dojke Mammae club Osijek čija je i danas članica te pomaže u podizanju svijesti javnosti o većoj brizi o vlastitom zdravlju i društveno odgovornom ponašanju. Član je i udruge Šokačka grana gdje učestvuje u promicanju tradicijske kulture u sklopu projekta Stazama tradicije.

Danijela Vodeničar rođena je 31.ožujka 1971. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu Ekonomski i upravno-birotehnički centar. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1995. godine i stekla zvanje diplomirani ekonomist. Nakon studija pripravnički staž odradila je u HEP d.d. – Prijenosno područje Osijek. Od 1998. godine zaposlena je u Trgovačkoj i komercijalnoj školi „Davor Milas“ Osijek. Završila je pedagoško-psihološku izobrazbu na Pedagoškom fakultetu Osijek i izvrsnim uspjehom položila stručni ispit i stekla zvanje profesor gospodarskih predmeta. Neposrednim uvidom u rad od strane savjetnice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih promovirana je 2016. godine u zvanje profesor mentor. Pored nastave obavlja i poslove kao član tima za praćenje kvalitete rada škole. Redovito se stručno usavršava i priključuje humanitarnim akcijama.

Opis događaja: Cilj predavanja je ukazati na nužnost kreativnog pristupa u svrhu promicanja svijesti javnosti o problemima zajednice, kako lokalne tako i globalne. Na primjeru udruge oboljelih od karcinoma dojke Mammae klub Osijek prezentirati marketing plan udruge te način edukacije i prevencije.  Kako uključivanjem režisera, glumaca i javnih ličnosti iz političkog i kulturnog života organizirati događaj poput snimanja Milenijske fotografije u režiji gospodina Šime Strikomana, dati snažnu podršku oboljelima i upozoriti zdrave na nužnost brige o vlastitom zdravlju te načinu samopregleda dojke. Kako organizirati promocijske aktivnosti s velikim odjekom u javnosti i smanjiti smrtnost te kako u aktivnosti uključiti veći broj ljudi, odnosno potaknuti ih na društveno odgovorno ponašanje. Namjena predavanja je na kreativan način promicati zdravstvenu kulturu te jačati povezanost I socijalnu uključenost.

Način realizacije aktivnosti radionice:
-izrada promocijskih materijala kao što su plakat, brošura i letak
-osmišljavanje marketing plana
– predlaganje promocijskih aktivnosti za manifestaciju Dan ružičaste vrpce
– kreiranje izgleda štanda prilikom prikupljanja donacija
Sudionici radionice će sudjelovati na manifestaciji Dan ružičaste vrpce 2016.
Aktivnost će se pratiti i vrednovati kroz kvalitetu izrade promocijskih materijala, kreativnost i originalnost u predlaganju promocijskih aktivnosti, te angažman na promicanju zdravstvene kulture

PRIJAVA