Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kreativni marketing

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 14

Izlagač: Vedrana Sabljo

Institucija: Studentska udruga Bookmark

Kratki životopis: Vedrana Sabljo rođena je 1992. godine u Osijeku te je jedna od osnivačica studentske udruge Bookmark – udruga studenata marketinga.

Opis događaja: Prateći trendove koje tržište nameće u odlučivanju mlade populacije na daljnje usavršavanje, sve se više stavlja naglasak na IT industriju koja je usko povezana s marketinškim vještinama i kreativnim stvaralaštvom. Kreativnim marketingom, kao dijelom Kreativne riznice omogućilo bi se neformalnijim pristupom kreativno-marketinškom stvaralaštvu u objedinjavanju stručnog predavanja, kreativnog pristupa te javne rasprave, što su ujedno osnovna tri tematska područja Kreativne riznice. Zanimljivim predstavljanjem kreativnih marketinških mogućnosti u polju promocije dat će se dionicima mogućnost razvijanja vlastitih kreativnih sposobnosti. Svaka fizička osoba od 15-30 godina koja je sudjelovala na projektu Kreativni marketing ima pravo prijaviti se samo s jednim prijedlogom kreativne – marketinške kampanje za putničku agenciju Star Line, birajući želi li se samostalno prijaviti ili u timu max. do 3 osobe.

PRIJAVA