Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj – što su i koji im je potencijal?

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: prof. dr. sc. Sanja Pfeifer

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predaje kolegije „Menadžment“ i „Menadžment ljudskih resursa“, „Strateški menadžment“, „Poduzetnički menadžment“, „Kreativnost i inovativnost“, „Konkurentnost“ „Vođenje“ te „Methodology of Entrepreneurial Research“. Njezin je znanstveno istraživački rad usmjeren na područje poduzetničkog ponašanja, namjera i obrazovanja, menadžment i poslovne modele, rast i konkurentnost malih i srednjih poduzeća, te na sektor kreativnih i kulturnih industrija. Samostalno ili kao koautorica objavila je ukupno 61 rad, uključujući poglavlja u knjigama, znanstvene radove u referentnim inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima. Voditeljica je i suradnica na nizu domaćih znanstvenih projekata a od 2002. g suradnica je u međunarodnom istraživačkom konzorciju Global Entrepreneurship Monitor. Trenutno obnaša dužnosti voditeljice Katedre za ekonomiku i menadžment poslovnih subjekata te akademskog koordinatora za Erasmus+ mobilnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Doc.dr.sc. Marina Jeger radi na Ekonomskom fakultetu kao predavač na kolegijima vezanima za menadžment i poduzetništvo. Znanstveni je istraživač na višegodišnjem projektu posvećenom procjeni potencijala rasta malih i srednjih poduzeća u kreativnim i kulturnim industrijama.

Suradnici na događaju: doc. dr. sc. Marina Jeger

Opis događaja: Što je zajedničko arhitektima, filmskim režiserima, kreatorima video igara i marketing agencijama? Svi su dio istog skupa koji pod nazivom „kreativne i kulturne industrije“ obuhvaća djelatnosti koje su povezane s osmišljavanjem kreativnih sadržaja, te njihovom proizvodnjom, reprodukcijom, promocijom, distribucijom i/ili općenito komercijalizacijom. Kreativne i kulturne industrije obuhvaćaju velik broj relativno disperziranih djelatnosti koje su posljednjih dvadesetak godinanarastale na tromeđi tehnološke, kreativne i poslovne domene. U većini razvijenih zemalja svijeta prepoznat je njihov potencijal za iznadprosječni rast, zapošljavanje, podizanje razine inovativnosti i stvaranje dodane vrijednosti. U Hrvatskoj su prepoznate relativno nedavno i sve česšće su fokus znanstvenih i stručnih studija, kreatora politike, ali i mladih nezaposlenih osoba koje traže svoje mjesto pod suncem. U ovom predavanju bit će prezentiran profil poduzeća u kreativnim i kulturnim industrijama u RH, izazovi s kojima se susreću, te njihov utjecaj na nacionalnu ekonomiju.

PRIJAVA