Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kreativna rješenja u digitalnom oglašavanju

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: Antun Biloš, Davorin Turkalj

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Antun Biloš radi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 2007. g., trenutno u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Glavni znanstveni fokus usmjeren je na digitalni marketing i digitalne tehnologije. Predaje kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini što uključuje kolegije E-marketing, E-trgovinu, E-business, Marketing-informacijski sustav i dr. Suautor je na dva izdanja knjige E-marketing te član Hrvatske udruge za marketing (CROMAR).

Davorin Turkalj je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu docent na Katedri za marketing. Znanstveni interesi kao i rad sa studentima su usmjereni na područje digitalnog marketinga, marketinga usluga i agromarketinga.  U suautorstvu je napisao dva izdanja knjige “E-marketing”. Pored toga uključen je u izvedbu Poslijediplomskog specijalističkog studija “Marketing posebnih područja” u ulozi zamjenika voditelja studija.

Opis događaja: Oglašivačku industriju je od njezinih početaka krasila komunikacijska kreativnost te želja bivanja drugačijim. Digitalne tehnologije korjenito su izmijenite i usavršile komunikacijski proces osiguravajući prostor razvijanju izravnog marketinga, ali i novih kreativnih rješenja u ostvarivanju komunikacijskih ciljeva. U predavanju se uspješnim primjerima ilustriraju mogućnosti kreativne uporabe mogućnosti digitalnog oglašavanja, ali i određene dileme mjerljivosti ostvarenih učinaka.

PRIJAVA