Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kako zaštiti pjesmu – autorsko pravo kreativaca

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagač: Miroslav Škoro

Kratki životopis:
Rođen 29. srpnja 1962. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole u Višnjevcu upisao CUO “Braća Ribar” u Osijeku, a potom diplomirao na Višoj građevinskoj školi i Ekonomskiom fakultetu Sveucilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Uz glazbu radio i kao radijski spiker, glazbeni urednik, novinar, voditelj građevinske operative, generalni konzul RH, saborski zastupnik, predsjednik uprave Croatia records-a, Orfeja i HDU-ZAPRAF-a, te osnovao više trgovačkih društava i prvu glazbenu televiziju u RH, CMC (Croatian Music Channel);Kao glazbenik objavio devet samostalnih albuma i napisao tristotinjak skladbi, te glazbu za film i televiziju. Radio i kao televizijski voditelj i autor.

Opis događaja: Govorit ćemo o kreativnosti i što se sve treba dogoditi da budemo kreativni. Što potiče, a što slabi kreativnost? Zašto zadovoljstvo i frustracija u kreativnom činu idu ruku pod ruku u svim njenim fazama? Zašto je ljudima teško poimati autorstvo, autora, autorsko djelo i autorsko pravo, i ima li razlike između materijalnog i nematerijalnog vlasništva? Na sve ćemo pokušati odgovoriti kroz prizmu ribiča i autora i to kvantitativnom analizom svatova u RH.

PRIJAVA