Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Kako na kreativan način pobuditi zanimanje mladih za lokalnu baštinu: nastanak izložbe Zaš niš ne znamo o Jelici Jug

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 14

Izlagač: mr. sc. Ines Jemrić Ostojić

Institucija: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Kratki životopis:
mr. sc. Ines Jemrić Ostojić, sociologinja kulture, voditeljica usmjerenja Menadžment u kulturi pri Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić.

Suradnici na događaju: Lana Domšić, Barbara Franić, Anja Glavaš, Elizabeta Papeš, Matea Marić, Ana Skelin

Opis događaja: Ovo interaktivno događanje temelji se na prezentaciji projekta “Zaš niš ne znamo o Jelici Jug” kroz prizmu društveno odgovorne umjetnsti. Prezentacija će biti upotpunjena audiovizualnim materijalima.

PRIJAVA