Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Je li škola kreativna?

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45  min

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagači: Domagoj Jukuć, Renata Jukić

Institucija: I. gimnazija Osijek i agencija Koncert; Filozofski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Domagoj Jukić, profesor glazbene kulture. Surađuje s medijima od radnih devedesetih, te je radio kao glazbeni urednik na Hrvatskom radiju. Jedan od osnivača Gradskog radia. Osniva poduzeće Koncert (2001.), agencija za marketing, odnose s javnošću, koncerte i koncertnu produkciju.

Renata Jukić, docentica na Odsjeku za pedagogiju rođena je u Osijeku 1972. godine gdje je 1996. godine diplomirala biologiju i kemiju na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a 2006. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti obranivši magistarski rad pod naslovom Povezanost provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca s konzumiranjem psihoaktivnih tvari. U siječnju 2013. na istom je fakultetu obranila doktorski rad pod naslovom Didaktičko strukturiranje kurikuluma ekološkog odgoja i obrazovanja. Deset godina radila je u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku u nastavi, kao pedagog i zamjenik ravnatelja. Od prosinca 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Opis događaja: Kroz predavanje dva predavača (doc.dr.sc. Renate Jukić i Domagoja Jukića, prof. glazbene kulture) i razgovor s učenicima i studentima zapitat ćemo se priprema li današnja škola učenike za život i potiče li kreativnost kod njih, koliko je to uopće potrebno i bitno te može li škola biti kreativna (kreativnija)…

PRIJAVA