Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Izlagači 2015.

PREDAVAČ INSTITUCIJA PREDAVANJE
Antičević Neven Algoritam Ekonomika izdavaštva i knjižarstva kao kulturno poslovne djelatnosti
Balen Domazetović Barbara Umjetnička akademija Osijek Zbornici Kulture grada
Banović Davor ShotEm Kreativnost u IT industriji
Bara Danijel Jadransko osiguranje Osigurajmo kreativnost u poslovanju
Benić Danijela Ekonomski fakultet u Osijeku Promocija kreativnosti knjižnice EFOS
Bermanec Valentina Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Kulturna i kreativna industrija – stanje, mjerenje i projekcija
Bestvina Bukvić Ivana Odjel za kulturologiju  Kreativnost moja prednost
Bestvina Bukvić Ivana Odjel za kulturologiju Financiranje i provedba projekata u kreativnoj industriji
Bilandžić Karla Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Kulturna i kreativna industrija – stanje, mjerenje i projekcija
Bilandžić Marin Umjetnička akademija Osijek Zbornici Kulture grada
Biloš Antun Ekonomski fakultet u Osijeku E-marketing u kreativnoj industriji
Blažević Krezić Vera Filozofski fakultet Osijek Glagoljica i Slavonija u prošlosti i sadašnjosti
Borić Marta Odjel za kulturologiju  Kreativnost moja prednost
Borozan Đula Ekonomski fakultet u Osijeku Kulturne različitosti u međunarodnom poslovnom okruženju
Bošnjak Marijana Kinematografi Osijek Europska prijestolnica kulture
Buljubašić Iva Odjel za kulturologiju  Kreativnost moja prednost
Buljubašić Ivana Filozofski fakultet u Osijeku Interdisciplinarni načini učenja i promidžbe glagoljskog pisma danas
Cabevski Mitko uPlug Kreativnost u IT industriji
Cahun Ognjen  EMES d.o.o Digitalna knjižnica nova kulturološka i poslovna paradigma
Cini Vladimir Ekonomski fakultet u Osijeku (dekan) Otvaranje simpozija
Cvitić Filip Voditelj projekta “Fabula Croatica” Razvoj glagoljice
Ćorić Sanja Jadransko osiguranje Osigurajmo kreativnost u poslovanju
Damjanović Stjepan Filozofski fakultet u Zagrebu / Matica Hrvatska/ HAZU ; Filozofski fakultet u Osijeku Novi filološki prinosi
Degmečić Dunja Medicinski fakultet Osijek Kreativni um
Detling Denis  Muzej Slavonije Osijek Tvrđa Check In
Drvenkar Nataša Ekonomski fakultet u Osijeku Kreativna gospodarstva
Džalto Mirjam Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Kreativnost u upravljanju vremenom
Đurić Nemec Dubravka Ministarstvo kulture Otvorenje simpozija
Forjan Petra Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Kulturna i kreativna industrija – stanje, mjerenje i projekcija
Frajman Ivković Anita Ekonomski fakultet u Osijeku Kreativni i sretni gradovi
Gajin Igor Umjetnička akademija Osijek Zbornici Kulture grada
Glavaš Jerko Ekonomski fakultet u Osijeku Kreativna i kulturna ekonomija – primjeri dobre prakse
Goldstein Simona Izdanja Antibarbarus d.o.o. Poduzetnički pothvat u kreativnoj industriji
Ham Marija Ekonomski fakultet u Osijeku Sektori kulturne i kreativne industrije
Ham Vladimir Grad Osijek Europska prijestolnica kulture
Ham Vladimir Grad Osijek Otvorenje simpozija
Havelka Jelena Havelkadesign d.o.o.  Komuniciranje dizajnom i arhitekturom
Horvat Jasna Ekonomski fakultet u Osijeku Geneza jednog alkara
Horvat Jasna Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet Otvorenje simpozija
Horvat Jasna Ekonomski fakultet u Osijeku Socijalne mreže i nakladništvo 
Horvat Jasna Ekonomski fakultet u Osijeku Antiatlas Jasne Horvat
Horvat Lidija Udruga HUKA Izrada nakita – opletanje kamenja žicom
Horvatin Tin   Kreativna i kulturna ekonomija – primjeri dobre prakse
Hrenek Eva Marija Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Marketing kazališta – kako privući mlade?
Huzak Kristina Zavod za odgoj gluhonijeme djece u Zagrebu Izrada slika od latica cvijeća- tehnika Tomago
Igaly Marija Zavod za odgoj gluhonijeme djece u Zagrebu Izrada slika od latica cvijeća- tehnika Tomago
Jakopec Tomislav Filozofski fakultet u Osijeku Elektroničko nakladništvo i elektronička knjiga
Jarić Goran  odvjetnički ured Mišević Kreativnost u IT industriji
Jeger Marina Ekonomski fakultet u Osijeku Od inkubacije do iluminacije
Jovanovac Marko Marivo Tvrđa Check In
Jukić Damir Atika design Komuniciranje dizajnom i arhitekturom
Jukić Domagoj Agencija Koncert Organiziranje eventa za kreativnu industriju
Kalazić Zorislav Obrtnička škola Osijek ; Interra Stock fotografija 
Karačić Valerija II. gimnazija Osijek E lega, znaš hrvatski?
Kelić Ivan Ekonomski fakultet u Osijeku Kreativnost u IT industriji
Klasiček Dubravka Pravni fakultet u Osijek Kreativna industrija i autorska prava
Klasić – Petrović Marija Isusovačka klasična gimnazija Tvrđa Check In
Kocsis Ivana   Komuniciranje dizajnom i arhitekturom
Kovač Verica Udruga HUKA Mala škola glagoljice
Kovačević Anto  FILMOTEKA d.o.o Digitalna knjižnica nova kulturološka i poslovna paradigma
Kramarić Zlatko Odjel za kulturologiju Kulturne riznice u veleposlaničkim aktivnostima
Kristić Darija Centar za poduzetništvo Osijek Poduzetnički pothvat u kreativnoj industriji 
Krušelj Kristina projekt Sinkopa Glazbeni program -Koncert Vision in Fusion
Lamza Maronić Maja Ekonomski fakultet u Osijeku Kreativna i kulturna ekonomija – primjeri dobre prakse
Leko Šimić Mirna Ekonomski fakultet u Osijeku Marketing kazališta – kako privući mlade?
Lenz Vedran Medicinski fakultet u Osijeku Kreativni um
Levak Tomislav  Umjetnička akademija Osijek Zbornici Kulture grada
Lišnjić Snježana   Glazbeni program
Lukić Milica Filozofski fakultet u Osijeku Glagoljica i Slavonija u prošlosti i sadašnjosti
Lukić Milica Filozofski fakultet u Osijeku Novi filološki prinosi
Ljevak Lebeda Ivana Naklada Ljevak Arhitektura kulturne i kreativne ponude Zadra
Ljevak Petra Naklada Ljevak Osvijetljenost kulturne i kreativne industrije kroz društvene mreže
Ljevak Petra Naklada Ljevak Socijalne mreže i nakladništvo 
Margaretić Urlić Renata Hrvatska radiotelevizija Kultura u elektroničkom mediju – HRT3
Marijanović Stanislav Filozofski fakultet u Osijeku Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera
Marković Ljubica Udruga HUKA Tkanje na tkalačkom stanu
Martinović Ivona Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Kulturna i kreativna industrija, stanje, mjerenje i projekcija
Marušić Ružica Park prirode Kopački rit Fotografkinja Isabella Hedwig Franziska Natalia von Croy-Dulmen i Park prirode Kopački rit
Marušić Ružica Park prirode Kopački rit Kopački rit: Park prirode Isabella Hedwig Franziska Natalia von Croy-Dulmen
Matoković Mario Umjetnička akademija Osijek Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (prvi dio)
Matoković Mario Umjetnička akademija Osijek Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (drugi dio)
Matoković Mario Umjetnička akademija Osijek Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (treći dio)
Matoković Mario Umjetnička akademija Osijek Funkcija dizajna
Mavrin Igor samostalni istraživač – konzultant Razvoj kreativne ekonomije kroz program Europske prijestolnice kulture
Mihaljević Jasminka Ekonomski fakultet u Osijeku Kreativna knjižnica kao krucijalni koncentrični krug kulturne industrije
Mihaljević Marija Odjel za kulturologiju  Kreativnost moja prednost
Mijoč Ivo Ekonomski fakultet u Osijeku Dionička i menadžment kultura kao determinante Hofstedeovih varijabli
Mijoč Josipa Ekonomski fakultet u Osijeku Osvijetljenost kulturne i kreativne industrije kroz društvene mreže
Mikrut Martina Pravni fakultet Osijek Istraživanje medija i kultura
Mišković Jasmin Umjetnička akademija Osijek, student Geneza jednog alkara
Mladenovska-Tešija Julijana  Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice Filantropija – kanal i alat za poticanje i razvoj kreativnih potencijala
Mlinarević Andrej Mono Software Kreativnost u IT industriji
Mlinarević Kornelija Grad Osijek Europska prijestolnica kulture
Morović Boris Ekonomski fakultet u Osijeku, student Marketing kazališta – kako privući mlade?
Nikolić Popović Ivana Klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija Kulturne i kreativne industrije u Hrvatskoj
Novljaković Jasmin Umjetnička akademija Osijek Ex-Osječani iz romana Bizarij Jasne Horvat kao kulturni potencijal grada
Oberman Peterka Sunčica Ekonomski fakultet u Osijeku Poduzetnički pothvat u kreativnoj industriji
Ograjenšek Irena Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet Socio-Economic Situation and Survival Strategies of the Self-Employed in Culture: Case of Slovenia
Oraić Tolić Dubravka Filozofski fakultet u Zagrebu Matoš i nacija
Pečenjak Srebrenka   Tkanje na tkalačkom stanu
Pejaković Jasenka Ekonomski fakultet u Osijeku Promocija kreativnosti knjižnice EFOS
Pekanov Starčević Dubravka Ekonomski fakultet u Osijeku Financiranje i provedba projekata u kreativnoj industriji
Perišić Mijić Ana Ministarstvo kulture Program Europske unije – Kreativna Europa
Pfeifer Sanja Ekonomski fakultet u Osijeku Od inkubacije do iluminacije
Pichler Davorin Pravni fakultet Osijek Kreativna industrija i autorska prava
Pišonić-Pakrac Katarina Udruga HUKA Radionica reciklaže
Plaščak Marija Ekonomski fakultet u Osijeku Promocija kreativnosti knjižnice EFOS
Račić Sanja Hrvatska radiotelevizija Radio – medij koji reagira
Radić Sanja Gauss Development Kreativnost u IT industriji
Radl Ćućić Dora Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Kreativnost u upravljanju vremenom
Rebrina Marinov Nikolina Filozofski fakultet u Osijeku Interdisciplinarni načini učenja i promidžbe glagoljskog pisma danas
Ricl Jesenka  Hrvatsko društvo kulturnog turizma Tvrđa Check In
Ricl Jesenka Hrvatsko društvo kulturnog turizma KKI COWORK: Kreativna radionica o kreiranju projektnih ideja na temu društvenih inovacija (radionica)
Ricl Jesenka Hrvatsko društvo kulturnog turizma KKI COWORK: Predstavljanje projektnih ideja iz KKI Cowork radionce (predavanje)
Sablić Tomić Helena Umjetnička akademija Osijek Zbornici Kulture grad
Srb Ivana Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Marketing kazališta – kako privući mlade?
Šalinović Ante Agencija Ipsos Puls Istraživanje medija i kultura
Šoša Dean Hrvatska radio televizija 3 kanal: Kreativna riznica
Špehar Mladen Ministarstvo kulture Program Europske unije – Kreativna Europa
Špehar Sven Hrvatsko društvo kulturnog turizma KKI COWORK: Kreativna radionica o kreiranju projektnih ideja na temu društvenih inovacija (radionica)
Špehar Sven Hrvatsko društvo kulturnog turizma KKI COWORK: Predstavljanje projektnih ideja iz KKI Cowork radionce (predavanje)
Špehar Zen Umjetnička akademija Osijek Zbornici Kulture grada
Zlatko Švigir ALTIN USLUGE d.o.o. Digitalna knjižnica nova kulturološka i poslovna paradigma
Antonijo Todorovikj Dimishkov INFINITE SOLUTIONS Kreativnost i korištenje novih tehnologija u IT industriji i Retail sektoru
Tokić Ivana Odjel za kulturologiju  Kreativnost moja prednost
Tomašević Nives Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru Arhitektura kulturne i kreativne ponude Zadra
Topić Domagoj Fotoart Videoprojekti i višestruko kreativne tehnike
Trojan Ivan Filozofski fakultet u Osijeku Osječki ogranak Matice hrvatske: jučer, danas, sutra
Turkalj Davorin Ekonomski fakultet u Osijeku E-marketing u kreativnoj industriji
Ugrinović Bojana Udruga HUKA Izrada nakita – opletanje kamenja žicom
Varga Darko   Habsburgovci u Baranji
Vasko Monika Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Marketing kazališta – kako privući mlade?
Vekić Narcisa Glas Slavonije d.d. Osijek Kultura u tiskanim medijima
Velagić Zoran Filozofski fakultet u Osijeku Elektroničko nakladništvo i elektronička knjiga
Yakub Lorenso Ekonomski fakultet u Osijeku, student Kulturna i kreativna industrija, stanje, mjerenje i projekcija
Zandona Irena Udruga HUKA Radionica reciklaže
Zrnić Ana Ekonomski fakultet u Osijeku, studentica Kulturna i kreativna industrija, stanje, mjerenje i projekcija
Živaković Dijana  Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice Filantropija – kanal i alat za poticanje i razvoj kreativnih potencijala