Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Informacijska tehnologija u prepoznavanju darovitosti kod djece

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagač: prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Marijana Zekić-Sušac diplomirala je 1990. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, a doktorirala 2000. godine na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao redoviti profesor predaje više informatičkih kolegija među kojima su: Informatika, Razvoj poslovnih aplikacija, Poslovne simulacije, Sustavi poslovne inteligencije, Digitalno gospodarstvo. Do sada je objavila u koautorstvu dvije knjige, nekoliko poglavlja u monografijama, a samostalno dva web priručnika i jednu zbirku zadataka. U znanstvenim časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom objavila je preko 50 radova i desetak radova u domaćim časopisima i zbornicima s konferencija. Područja njezinog interesa su metode umjetne inteligencije, posebno neuronske mreže i njihova primjena u poslovnom odlučivanju, medicini i obrazovanju. Član je nekoliko stručnih udruženja kao što su: Association of Information Systems (AIS), IEEE, International Neural Networks Society (INNS), Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) čija je predsjednica od 2012. godine do danas., kao i urednica časopisa Croatian Operational Research Review. U slobodno vrijeme voli trčati, vježbati yogu, čitati, igrati se s djecom i družiti uživo – ne toliko na Facebook-u. Smatra da računala trebaju biti samo “pomoćnici” ljudima, a ne pružati im virtualnu stvarnost, jer je prava stvarnost puno bolja.

Ana Katalenić diplomirala je 2009. na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij matematike u Zagrebu i zapošljava se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Uz studijske obveze i doktorsko istraživanje sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima te održava nastavu iz matematičkih kolegija i Metodike matematike. Više godina je voditeljica Male matematičke škole, izvanškolske aktivnosti za učenike četvrtih razreda osnovne škole s posebnim interesom za matematiku pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Područje njezinog interesa je edukacija matematike, za koje nastoji zainteresirati studente učiteljskog studija. Trenutno je na rodiljnom dopustu sa svojim drugim djetetom (i nema slobodnog vremena).

Suradnici na događaju: Ana Katalenić

Opis događaja: Darovita djeca veliko su blago svakog društva, ključni potencijal za kreativnost, inovacije i napredak. Važno je na vrijeme prepoznati darovito dijete, a zatim sustavno raditi na razvoju te darovitosti kako ona ne bi ostala neostvarena. Kroz ovo predavanje prikazat će se nekoliko načina kako informacijska tehnologija može pomoći u prepoznavanju matematičke darovitosti kod djece osnovnoškolskog uzrasta i potaknuti interes za matematiku i njezinu kreativnu primjenu. Pokazat će se ekspertni sustav MATDAR napravljen prema modelu prof.dr.sc. Margite Pavleković, te nekoliko primjera multimedijalnih aplikacija i simulacijskih igara za poticanje interesa za matematiku, koje se koriste u “Maloj matematičkoj školi” na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Cilj je potaknuti nastavnike osnovnih škola na veću uporabu ovakvih alata kako bi darovita djeca bila prepoznata i ostvarila svoje potencijale.

PRIJAVA