Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Gle tko to govori zeleno

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: doc. dr. sc. Marija Ham

Institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku

Kratki životopis:
Dr. sc. Marija Ham, docentica je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje izvodi kolegije Marketing, Istraživanje tržišta, Nabavno i prodajno poslovanje i Marketing-strategije. Nositelj je i kolegija Marketing informacijski sustav na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Doktorirala je 2012. godine  s disertacijom pod naslovom: „Ekološka svjesnost potrošača kao čimbenik daljnjeg razvitka marketinga. Kao primarnim područjem interesa u znanstvenom i istraživačkom radu bavi se temom održivog marketinga. Objavila je 26 znanstvenih radova. Bila je voditeljica znanstvenog projekta pod nazivom “Determinante namjera ekološki usmjerenog ponašanja potrošača”, te suradnik istraživač na dva znanstvena projekta.

Ana Pap, mag.oec., zaposlena je kao asistent na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 2014. godine. Izvodi seminarsku nastavu na kolegijima Marketing, Istraživanje tržišta, Nabavno i prodajno poslovanje te Marketing-strategije. Trenutno je student poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja te poslijediplomskog doktorskog studija Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U suradnji s drugim autorima, napisala je i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Suradnici na događanju: Ana Pap

Opis događaja: Tko se/nas to „farba zelenom bojom“? U osnovi marketinške komunikacije većine (izvan)gospodarskih subjekata današnjice nalazi se odgovornost, održivost i pozitivan doprinos okruženju. Što su izvorišta, poticaji, temelji, ali i zamke ove održive marketinške komunikacije nastojat ćemo objasniti u ovom predavanju i kratkoj radionici kao i dobre i loše primjere pravih i lažnih iskoraka u pravcu održivog načina promišljanja i djelovanja.

PRIJAVA