Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Genijalni um: Kreativnost i psihijatrija

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: doc. prim. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med.

Institucija: Medicinski fakultet u Osijeku, KBC Osijek

Kratki životopis:
Doc.prim.dr.sc.Dunja Degmečić,dr.med., specijalist psihijatrije, te subspecijalist socijalne i forenzičke psihijatrije, voditelj Zavoda za Socijalnu psihijatriju Klinike za psihijatriju KBC Osijek. Zaposlena je u kumulativnom radnom odnosu 20% sa Medicinskim fakultetom u Osijeku. 2010.godine je izabrana u znanstveno nastavno zvanje docenta, a u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika je izabrana 2012.godine. Sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Psihijatrija, te je voditelj dva izborna predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju medicine (Halucinacija kao simptom, Kreativni um) te predmeta pod naslovom Mentalno zdravlje žena na poslijediplomskom studiju. Autor i koautor je više od 40 znanstvenih i stručnih radova u indeksiranim časopisima, od kojih je 13 citirano u CC bazi podataka te je samostalni autor dva sveučilišna udžbenika („Halucinacije“, „Mentalno zdravlje žena“) i koautor udžbenika „Psihijatrija“. Aktivno je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima gdje je prezentirala rezultate vlastitih istraživanja.

Suradnici na događaju: Andrijana Mišković, Marta Okružnik

Opis događaja: Prikazivanje dijelova filma Genijalni um uz analizu psihopatoloških fenomena.

PRIJAVA