Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Galerija 2015.

Kreativna riznica 2015.

Srijeda, 22.4.2015.

Otvorenje, 22.4.2015.

 

 

 

 

 

 

Predavanje/radionica, Mirna Leko Šimić: Marketing kazališta – kako privući mlade?

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Ivana Nikolić Popović: Kulturne i kreativne industrije u Hrvatskoj

 

 

Predavanje, Domagoj Jukić: Organiziranje eventa za kreativnu industriju

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Darko Varga: Habsburgovci u Baranji

Predavanje, Stanislav Marijanović: Lik i djelo Josipa Jurja Strossmayera

 

 

 

 

 

 

Okrugli stol, grad Osijek, Vladimir Ham, Kornelija Mlinarević, Marijana Bošnjak: Europska prijestolnica kulture

 

 

 

 

 

 

Predavanje/radionica, Đula Borozan: Kulturne različitosti u međunarodnom poslovnom okruženju

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Ivan Trojan: Osječki ogranak Matice hrvatske: jučer, danas, sutra.

 

 

 

 

 

 

 

Radionica, Anita Frajman Ivković: Kreativni i sretni gradovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Radionica, Martina Mikrut, Ante Šalinović: Istraživanje medija i kultura

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Narcisa Vekić, Kultura u tiskanim medijima

 

Okrugli stolamvideoprojekcija,  Helena Sablić Tomić, Tomislav Levak, Igor Gajin, Barbara Balen Domazetović, Marin Bilandžić, Zen Špehar: Zbornici Kulture grada

 

 

 

 

 

 

 

Tribina, Ivan Kelić, Davor Banović, Mitko Cabevski, Goran Jarić, Andrej Mlinarević, Sanja Radić Kreativnost u IT industrijii

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Ružica Marušić: Fotografkinja Isabella Hedwig Franziska Natalia von Croy-Dülmen i Park prirode Kopački rit  

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Domagoj TopićVideoprojekti i višestruko kreativne tehnike 

 

 

 

 

 

 

Predstavljanje fonta, Jasna Horvat i Jasmin Mišković: Geneza jednog alkara

 

 

Glazbeni program: Snježana Lišnjić

 

Kazališni performans, Jasmin Novljaković: Ex-Osječani iz romana Bizarij Jasne Horvat kao kulturni potencijal grada

 

 

 

 

 

 

 

Četvrtak, 23.4.2015.

Predavanje, Ivo Mijoč: Dionička i menadžment kultura kao determinante Hofstedeovih varijabli

 

 

 

 

 

 


Okrugli stol,
Ana Zrnić, Ivona Martinović, Valentina Bermanec, Karla Bilandžić, Petra Forjan, Lorenso Yakub: Kulturna i kreativna industrija, stanje, mjerenje i projekcija

 

 

 

 

 

 

Okrugli stol, Sunčica Oberman Peterka, Simona Goldstein, Darija Kristić: Poduzetnički pothvat u kreativnoj industriji 

Predavanje, Zlatko Švigir, Anto Kovačević, Ognjen Cahun:Digitalna knjižnica kao nova kulturološka i poslovna paradigma

Predavanje, Dubravka Klasiček, Davorin Pichler: Kreativna industrija i autorska prava

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Jasminka Mihaljević: Kreativna knjižnica kao krucijalni koncentrični krug kulturne industrije

Predavanje, Tin Horvatin, Jerko Glavaš, Maja Lamza Maronić: Kreativna i kulturna ekonomija – primjeri dobre prakse

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Milica Lukić, Vera Blažević Krezić: Glagoljica i Slavonija u prošlosti i sadašnjosti

Predavanje, Sanja Račić: Radio – medij koji reagira

Predavanje, Ivana Buljubašić i Nikolina Rebrina Marinov: Interdisciplinarni načini učenja i promidžbe glagoljskog pisma danas

Predavanje, Igor Mavrin: Razvoj kreativne ekonomije kroz program Europske prijestolnice kulture

Predavanje, Neven Antičević: Ekonomika izdavaštva i knjižarstva kao kulturno poslovne djelatnosti

Predavanje,  Jasna Horvat, Petra Ljevak: Socijalne mreže i nakladništvo

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Dunja Degmečić i Vedran Lenz: Kreativni um

Predavanje, Davorin Turkalj i Antun Biloš: E-marketing u kreativnoj industriji

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje/radionica, Zorislav Kalazić: Stock fotografija

Radionica, Dora Radl Ćućić i Mirjam Džalto:Kreativnost u upravljanju vremenom

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Dubravka Oraić Tolić: Matoš i nacija 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Nives Tomašević, Ivana Ljevak Lebeda: Arhitektura kulturne i kreativne ponude Zadra

 

 

 

 

 

 

 

Radionica, Ivana Bestvina Bukvić, Marija Mihaljević, Ivana Tokić, Iva Buljubašić, Marta Borić: Kreativnost moja prednost

 

 

 

 

 

 

 

Radionica, Valerija Karačić: E lega, znaš hrvatski?

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Jesenka Ricl, Sven Špehar, polaznici radionice KKI Cowork, Predstavljanje projektnih ideja iz KKI Cowork radionce

 

 

 

 

 

 

Petak, 23.4.2015.

Okrugli stol, Josipa Mijoč, Petra Ljevak, studenti diplomskog studija Poduzetništvo: Osvijetljenost kulturne i kreativne industrije kroz društvene mreže

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Zoran Velagić i Tomislav Jakopec: Elektroničko nakladništvo i elektronička knjiga

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Julijana Mladenovska-Tešija, Dijana Živaković:Filantropija – kanal i alat za poticanje i razvoj kreativnih potencijala

 

Predavanje, Mladen Špehar, Ana Perišić Mijić:Program Europske unije – Kreativna Europa

Predavanje, Sanja Ćorić, Danijel Bara:Osigurajmo kreativnost u poslovanju

 

Radionica,Dubravka Pekanov Starčević, Ivana Bestvina Bukvić:Financiranje i provedba projekata u kreativnoj industriji

 

Predavanje/radionica: Jelena Havelka, Ivana Kocsis, Damir Jukić: Komuniciranje dizajnom i arhitekturom

Radionica/predavanje, Nataša Drvenkar: Kreativna gospodarstva

 

Predavanje, Stjepan Damjanović, Milica Lukić: Novi filološki prinosi

 

 

 

 

 

 

 

Radionica, Sanja Pfeifer, Marina Jeger: Od inkubacije do iluminacije

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje, Antonijo Todorovik Dimishkov:  Kreativnost i korištenje novih tehnoliogija u IT industriji i Retail sektoru

 

Predavanje, Renata Margaretić Urlić: Kultura u elektroničkom mediju – HRT3, Predavanje, Dean Šoša: 3 kanal: Kretivna riznica

Predstavljanje knjige, Naklada Ljevak, EFOS, Andizet; Antiatlas Jasne Horvat

Glazbeni program, projekt Sinkopa: Koncert Vision in Fusion

 

Subota 25.4.2015.

Radionica, Mario Matoković, Josipa Mijoč, Vladimir Ham, Denis Ambruš: Izrada idejnog rješenja kreativne zastave grada Osijeka (treći dio) Prezentacija

Radionica, Verica Kovač: Mala škola glagoljice

Radionica, Bojana Ugrinović i Lidija Horvat: Izrada nakita – opletanje kamenja žicom

Radionica, Irena Zandona i Katarina Pišonić – Pakrac: Radionica reciklaže