Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Društveno odgovorno poslovanje Pik-a Vrbovec

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: Melita Slavić, Zvonimir Filipović

Institucija: PIK Vrbovec

Kratki životopis: Melita Slavić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku smjer Ekonomska kibernetika, radila u IPK-u. sada zaposlena u PIK-u Vrbovec kao direktor regije Istok.

Zvonimir Filipović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku smjer Financijski menadžment, radio u Media dentalu d.o.o.  Sada je zaposlen u PIK-u Vrbovec, regija Istok kao voditelj prodaje za maloprodaju.

Opis događaja: Misija i ciljevi poslovanja poduzeća Pik Vrbovec slijede društveno odgovorno ponašanje prema široj zajednici. Proizvodi široke potrošnje komuniciraju svojom kvalitetom, ali i marketinškim porukama te tako izgrađuju kolektivno pamćenje. Strategije komuniciranja rezultat su sustavnog promišljanja, a njihovi učinci odražavaju se dugoročno. O takvom poslovnom pristupu i njegovim karakteristikama razgovarati će voditelji podružnice Osijek.

PRIJAVA