Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

Društveno odgovorna kreativnost u Parku prirode Kopački rit

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 40 min

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagač: dipl. oec. Ružica Marušić

Institucija: Park prirode Kopački rit

Kratki životopis: Ružica Marušić, diplomirana ekonomistica. Nakon niza godina rada u vanjskoj trgovini i prodaji, danas voditeljica Službe za prezentacijske aktivnosti u Parku prirode Kopački rit, koja se bavi prijemom i edukacijom posjetitelja kao i promocijom Parka.

Opis događaja: Zaštita i očuvanje prirode društveno je odgovorna djelatnost, a njezino formaliziranje u okviru poslovanja Parka prirode Kopački rit podrazumijeva prilagođeni pristup većini poslovnih aktivnosti. Osim samog očuvanja prirode, PP Kopački rit organizira edukativne sadržaje te kroz svoje promocijske aktivnosti izgrađuje sklonost prema prirodi svih posjetitelja PP KR, ali i onih do kojih dospiju promocijske poruke PP KR-a. Izgradnja novih sastavnih jedinica PP KR-a također slijedi tako zacrtanu poslovnu misiju PP KR-a te uključuje kreativne djelatnike (arhitekte, fotografe, umjetnike izvedbenih umjetnosti) o čijim se idejama raspravlja na stručnim kolegijima PP KR-a. Organiziranje velikih događanja, komuniciranje s posjetiteljima te izradba promidžbenih materijala u funkciji su društveno odgovornog poslovanja PPKR-a te daju uvid u daju uvid u društveno odgovornu kreativnost poslovanja PP KR.

PRIJAVA