Izbornik

Kreativna riznica

Lokacija

Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja

10. do 13. travnja 2019.

CreativeDanube: places to see, places to be

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 min

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagači: univ. bacc. cult. Domagoj Junuzović, univ. bacc. cult. Ivona Maršić

Institucija: Odjel za kulturologiju

Kratki životopis:
Domagoj Junuzović, student 2. godine diplomskog studija smjera Kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju. Tokom studija sudjelovao na projektima poput „Kazališna ljetna špica“ u organizaciji HNK Osijek, te „Muzejska glazbena srijeda“ u organizaciji Muzeja Slavonije. Dio je organizacijskog tima izložbe „KarikARTura“ sa ostalim kolega sa smjera, te jedan od content creatora za „Creative Danube“ , vodič stvoren u suradnji sa Stuttgartskom školom za medije.

Ivona Maršić, studentica 2.godine diplomskog studija smjera Kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju. U sklopu studija radila, volontirajući na mnogobrojnim kulturnim događajima poput Osječkog ljeta kulture, i drugim projektima u suradnji s Muzejom Slavonije, Muzejom likovnih umjetnosti te HNK-om. Sudjelovala na međunarodnom projektu „Creative Danube: places to see, places to be „ u suradnji sa studetima iz Stuttgartske škole za medije . Trenutno je dio organizacijskog tima izložbe „KarikARTura“, prvog samostalnog javnog projekta, 2. godine diplomskog studija Kulturalni menadžment. Godinu dana je bila članica studenstske udruge AIESEC, gdje je radila u timu za korporativne odnose. Područja interesa: kulturalni menadžment, prodaja, kulturne i kreativne industrije.

Opis događaja: Predavanje o nacionalnom projektu koji je uspješno ostvaren u suradnji s Stuttgartskom školom za medije. Iz njega su proizašli tiskani vodič te app za mobilne uređaje.

PRIJAVA