Izbornik

Telefonski brojevi

Telefonski broj centrale Fakulteta je 031 224 400.

Lokalni telefonski brojevi djelatnika i službi Fakulteta prikazani su u donjoj tablici. Direktni pristup pojedinom telefonskom broju moguć je biranjem 031 224 + lokalni telefonski broj.

 

BROJ SOBE NAZIV SLUŽBE BROJ TELEFONA
PRIZEMLJE
PORTA 224 400
8. STUDENTSKA REFERADA
Goran Marković 224 421
Mateja Jurišić Plavotić 224 427
 10. RAČUNOVODSTVO
Sandra Marić 404
Tanja Ljubo 405
Marija Bartolović 406
Jelena Mihaljević, Sanja Dokonal 429
 11. OPĆI POSLOVI
Ivana Rožac, Vedrana Novokmet 424
13. TAJNICA FAKULTETA
Biljana Graša, mag.iur. 412
14. URED DEKANA
Marina Biloš 410
15. TAJNIŠTVO
Jadranka Kulundžić 413
17. BIBLIOTEKA
Mr.sc. Jasminka Mihaljević 428
Dalija Vetengl, Anica Zrno 478
PODRUM
     BIFE 430
     SKRIPTARNICA
     Ninoslav Pleša 432
     AIESEC 402
DVORIŠNA ZGRADA
51. Prof.dr.sc. Josipa Mijoč 463
52. Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka 462
53. Doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić 461
54. 460
55. Prof.dr.sc. Ivo Mijoč 415
63. Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar 466
57. Prof.dr.sc. Željko Turkalj 465
I. KAT
21. Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer 442
23. Izv.prof.dr.sc. Ivana Fosić
Prof.dr.sc. Marija Ham
440
24. Prof.dr.sc. Jasna Horvat 441
ASISTENTSKA SOBA I
26. Dr.sc. Petra Mezulić Juric
Dr.sc. Tihana Koprivnjak Popović
Dr.sc. Dario Šebalj
Dr.sc. Ana Pap Vorkapić
Dr.sc. Jelena Franjković
Dr.sc. Ana Živković
491
27. Prof.dr.sc. Helena Štimac
Izv.prof.dr.sc. Marina Stanić
443
ASISTENTSKA SOBA II
25. Izv.prof.dr.sc. Ivan Kelić
Dr.sc. Dina Bičvić
Dražen Novaković, mag.oec.
Ana Zrnić, univ.spec.oec.
mr.sc. Sofija Turjak
Ivana Unukić, mag.oec
Juraj Rašić, mag.oec.
Bruno Mandić, mag.oec.
Bruno Budimir, mag.oec.
464
II. KAT
29. Izv.prof.dr.sc. Ivan Kristek 459
30. Prof.dr.sc. Josip Mesarić 436
32. Prof.dr.sc. Davor Dujak 450
33. Prof.dr.sc. Branimir Dukić
Sanja Dugandžić, mag.oec.
451
34. Prof.dr.sc. Boris Crnković 434
35. Prof.dr.sc. Jerko Glavaš 453
36. Prof.dr.sc. Željko Požega 454
37. Prof.dr.sc. Dražen Barković
Izv.prof.dr.sc. Martina Briš Alić
437
39. Željko Vukić, v.pred. 476
40. Izv.prof.dr.sc. Domagoj Karačić 446
41. Doc.dr.sc. Hrvoje Serdarušić 447
42. Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar
Prof.dr.sc. Dubravka Pekanov
448
43. Prof.dr.sc. Đula Borozan 449
44. Prof.dr.sc. Nataša Šarlija 452
45. dr.sc. Adela Has
Marinela Knežević, mag.math.
456
46. Prof.dr.sc. Ivana Barković Bojanić 457
47. Prof.dr.sc. Domagoj Sajter 458
49. Katica Križanović, mag. oec. univ. spec. oec.
Oto Wilhelm, mag. oec. univ. spec. oec.
475
KATEDRA ZA MARKETING
Prof.dr.sc. Mirna Leko-Šimić 472
Prof.dr.sc. Drago Ružić 485
Izv.prof.dr.sc. Dražen Koški 486
Prof.dr.sc. Antun Biloš 488
REFERADA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA
Mr.sc. Slobodanka Stjepanović 498
Andrea Pavičić, Mateja Jurišić 473
URED ZA KVALITETU
Mr.sc. Nalanda Kantor 455
I. KAT NOVA ZGRADA
58. Marko Bilić, Miroslav Palijan 423
59. Prof.dr.sc. Branimir Marković 439
60. Prof.dr.sc. Branko Matić 496
61. Doc.dr.sc. Dražen Ćućić 409
62. Prof.dr.sc. Davorin Turkalj 408
63. Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić 407
64. Prof.dr.sc. Antun Šundalić 418
II. KAT NOVA ZGRADA
65. Mr.sc. Sanda Katavić-Čaušić, prof.
Mia Cirkveni, mag. educ. philol. angl. et germ.
445
66. Prof.dr.sc. Slavica Singer 444
67. Mirna Hocenski-Dreiseidl. prof. 414
68. Izv.prof.dr.sc. Julia Perić
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg
490
69. Prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar 492
70. Doc.dr.sc. Ljerka Sedlan-König 494
71. Prof.dr.sc. Mirela Alpeza
Izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić  
426
TELEFAX  211-604