Izbornik

Svoja pitanja i komentar možete uputiti i putem sljedećeg
obrasca:

Kontaktirajte nas

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
HR-31000 Osijek
Tel. 031/224-400
Fax. 031/211-604

OIB: 52778515544
Matični broj: 03021645
Žiro račun fakulteta: IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6
Dekan: boris.crnkovic@efos.hr
Uprava Fakulteta:

Studentska referada: referada@efos.hr
Opći poslovi i Tajništvo Fakulteta: opci.poslovi@efos.hr
Knjižnica Fakulteta: knjiznica@efos.hr
Kontakt za pitanja u vezi web stranica Fakulteta: web@efos.hr

zgrada3