Izbornik

Interfakultetska znanstvena konferencija "KONKURENTNOST, EKONOMSKI RAST I BLAGOSTANJE"

Radno vrijeme

10. - 11. listopada 2014.

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Lj. Gaja 7,  31000 Osijek

tel: 031 22 44 00 | fax: 031 21 16 04

web: www.efos.unios.hr/konkurentnost-ekonomski-rast-i-blagostanje/

email: interfakultetska@efos.hr

KONTAKT

E-MAIL: interfakultetska@efos.hr

KONTAKT OSOBE:

  • prof.dr.sc. Đula Borozan, 031 22 44 49, e-mail: borozan@efos.hr
  • doc.dr.sc. Boris Crnković, 031 22 44 34, e-mail: bcrnko@efos.hr
  • doc.dr.sc. Nataša Drvenkar, 031 22 44 48, e-mail: ndrvenkar@efos.hr