Izbornik

Interfakultetska znanstvena konferencija "KONKURENTNOST, EKONOMSKI RAST I BLAGOSTANJE"

Radno vrijeme

10. - 11. listopada 2014.

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Lj. Gaja 7,  31000 Osijek

tel: 031 22 44 00 | fax: 031 21 16 04

web: www.efos.unios.hr/konkurentnost-ekonomski-rast-i-blagostanje/

email: interfakultetska@efos.hr

KONFERENCIJA

CILJEVI KONFERENCIJE

 • prezentiranje i rasprava rezultata znanstvenih istraživanja u području konkurentnosti, ekonomskog rasta i blagostanja
 • donošenje smjernica vezanih uz poticanje konkurentnosti pojedinih sektora nacionalnog gospodarstva,  izlaska iz ekonomske krize i ostvarenja društva blagostanja
 • razmjena iskustva o obrazovanju ekonomista u Republici Hrvatskoj i svijetu te rasprava oko mogućih načina unaprjeđenja tog obrazovnog sustava

ČLANOVI PROGRAMSKOG (ZNANSTVENOG) ODBORA

 • prof.dr.sc. Vladimir Cini, Ekonomski fakultet u Osijeku, predsjednik odbora
 • prof.dr.sc. Ivana Barković, Pravni fakultet Osijek
 • prof.dr.sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • prof.dr.sc. Marija Bušelić, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. M. Mirković“ Sveučilišta J. Dobrile u Puli
 • prof.dr.sc. Đuro Benić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
 • prof.dr.sc. Dražen Derado, Ekonomski fakultet u Splitu
 • prof.dr.sc. Nela Vlahinić, Ekonomski fakultet u Rijeci
 • prof.dr.sc. Ivan Ferenčak, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović, Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru
 • prof.dr.sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet u Zagrebu

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

 • doc.dr.sc. Boris Crnković, predsjednik odbora
 • doc.dr.sc. Dražen Ćućić
 • doc.dr.sc. Nataša Drvenkar
 • doc.dr.sc. Ivan Kristek

KARAKTER KONFERENCIJE

 • znanstvena konferencija i okrugli stol – otvoreni za sve zainteresirane

KOTIZACIJA

 • ne plaća se