Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

Usluge putem e-pošte

Usluge koje se mogu tražiti putem elektroničke pošte:

  • narudžba časopisa
  • produženje roka posudbe

Upite knjižnici šaljite na e-mail adresu knjiznica@efos.hr

Moguće je postaviti i sva druga pitanja vezana uz knjižnično poslovanje te uputiti prijedloge, pohvale i kritike.