Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

Priprema literature za stručne teme

Knjižnica pruža uslugu pripreme literature za stručne teme (seminarske, završne, diplomske i doktorske radove). Usluga se ostvaruje ispunjavanjem online obrasca. U roku od četiri dana pripremit ćemo Vam traženu literaturu  po koju dolazite osobno u Knjižnicu.

Prilikom pisanja doktorskih, specijalističkih, diplomskih, završnih i seminarskih radova studenti se moraju pridržavati propisanih uputa:

upute_za_pisanje_studentskih_radova_07-11-2016