Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Priprema literature za stručne teme

Knjižnica pruža uslugu pripreme literature za stručne teme (seminarske, završne, diplomske, specijalističke i doktorske radove). Usluga se ostvaruje ispunjavanjem online obrasca. U roku od najdulje tri dana pripremit ćemo Vam traženu literaturu  po koju dolazite osobno u Knjižnicu.

Prilikom pisanja doktorskih, specijalističkih, diplomskih, završnih i seminarskih radova studenti se moraju pridržavati propisanih uputa.

Ispunjavanjem obrasca PITAJTE KNJIŽNIČARA mogu se tražiti sljedeće usluge:

  • narudžba knjižne građe
  • produženje roka posudbe
  • najava za korištenje čitaonice
  • priprema potvrde o razduženju knjižnične građe
  • sve druge informacije i upiti o poslovanju Knjižnice