Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Prostor, oprema i fond

Knjižnica Ekonomskog fakulteta smještena je u prizemlju Fakulteta na prostoru  od preko 350 m2 ukupne površine u okviru kojeg se nalazi posudbeni odjel s knjižnim policama u slobodnom pristupu i prostor za čitaonicu. Knjižnica raspolaže i zatvorenim spremištima. Knjižnica posjeduje pet računala za djelatnike, dva tiskača i dva skenera. U čitaonici je smješteno trideset računala namijenjenih korisnicima. Računala su opremljena MS Office paketima i pristupom Internetu s mogućnošću korištenja domaćih i međunarodnih baza podataka putem Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Knjižnica ima online katalog u programu za obradu knjižnične građe CROLIST.

 Posudbeni odjel

IMG] (1)

Ukupan knjižnični fond bliži se brojci od 40.000 svezaka knjižne građe i preko 100 naslova stručnih i znanstvenih časopisa i novina. Glavnina knjižničnog fonda nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, a drugi dio prima se u obliku poklona, razmjene ili putem različitih zaklada i fondacija. Sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike, priručnike, zbirku magistarskih i specijalističkih radova, doktorskih disertacija i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti.  Posebno je izdvojena referentna građa: enciklopedije, leksikoni, rječnici i disertacije, specijalistički i magistarski radovi. Korisnicima je omogućen slobodan pristup knjižničnom fondu i online katalogu, radi stjecanja uvida u sadržaj fonda. Sva knjižnična građa dostupna je za posudbu ili za rad u čitaonici.

Fond

IMG] (2) IMG]7