Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

Posudba građe

Pravo na korištenje usluge posudbe građe Knjižnice studenti diplomskih i preddiplomskih studija ostvaru predočenjem iskaznice. Ona se izrađuje i podiže u Knjižnici nakon popunjavanja Online obrasca za UPIS dostupnog na web stranicama Knjižnice (URL: http://www.efos.unios.hr/knjiznica/upis-u-knjiznicu/). Studenti poslijediplomskih studija građu posuđuju uz predočenje indeksa.

Izvan prostorija Knjižnice i čitaonice posuđuje se sva građa, osim iduće: referentna literatura, disertacije i magistarski radovi, časopisi, posljednji i jedini primjerak naslova, zaštićena građa, građa koja se nalazi u izložbenom prostoru Knjižnice i čitaonice.

Uvjeti posudbe knjižne građe:

a)  studenti Fakulteta – maksimalno 3 knjige,

b)  nastavno osoblje Fakulteta – maksimalno 50 knjiga,

c)  nenastavno osoblje Fakulteta – maksimalno 10 knjiga.

Rok posudbe definiran je prema vrsti korisnika i to:

a)  studenti Fakulteta – maksimalno 14 dana, s mogućnošću produženja na još 14 dana

b)  nastavno osoblje Fakulteta – stalno zaduženje,

c)  nenastavno osoblje Fakulteta – maksimalno 1 godinu.

U slučaju gubitka posuđene publikacije, korisnik je dužan nabaviti jednaku izgubljenoj ili podmiriti dugovanje novčanim iznosom u vrijednosti publikacije.

Studenti Fakulteta dužni su prije upisa u višu godinu vratiti posuđenu građu.

Studentu Fakulteta ne može se izdati diploma dok ne podmiri sva dugovanja Knjižnici.

Studenti koji su završili preddiplomski i diplomski studij svoju člansku iskaznicu vraćaju u Knjižnicu prilikom donošenja potvrde o vraćenim knjigama na ovjeru.