Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

Obvezna i dopunska literatura EFOS-a u GISKO-u

Obveznu i dopunsku literaturu s preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku možete koristiti te posuđivati i u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku.

Ovdje se nalazi popis literature s poveznicama na online katalog GISKO-a:

Preddiplomski studij

Diplomski studij

Stručni studij