Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

O EKONOMIJANI

Povijesni razvoj

Studij  ekonomskih znanosti u Osijeku započinje 25. lipnja 1959. godine osnivanjem Centra za ekonomske studije, koji 1960. godine postaje Viša ekonomska škola. Ekonomski fakultet započeo je s radom 1. rujna 1961. godine. Jedan od osnivača bio je Ekonomski fakultet u Zagrebu koji je pružio stručnu potporu osnivanju Ekonomskog fakulteta i njegove knjižnice, a potpora se nastavila do danas. Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku osnovana je istodobno s osnutkom Ekonomskog fakulteta i od tada dijeli njegovu sudbinu.  Tijekom domovinskog rata zgrada Fakulteta je pogođena sa 16 izravnih pogodaka, a jedan pogodak je razorio i oštetio dio prostora i knjižne građe Knjižnice.

Stara Knjižnica

Danas djeluje u sastavu Fakulteta kao posebna organizacijska jedinica u funkciji obrazovanja i osposobljavanja studenata i kao informacijska potpora znanstveno istraživačkom radu nastavnog osoblja. Knjižnica surađuje s knjižnicama ostalih ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu. Knjižnica ostvaruje suradnju s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek,  Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, Hrvatskim knjižničarskim društvom, Društvom knjižničara Slavonije i Baranje, nakladnicima, srednjim školama i njihovim nastavnicima.

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku 2021. godine dobila je ime “EKONOMIJANA” koje potpisuje prof. dr. sc. Jasna Horvat, znanstvenica i književnica. Imenom će biti identificirana i razlikovana od drugih sličnih knjižnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv na glagoljičkom pismu:

 

 

 

 

 

 

 

Prostor i oprema knjižnice

Knjižnica Ekonomskog fakulteta smještena je u prizemlju Fakulteta na prostoru od preko 350 m2 ukupne površine u okviru kojeg se nalazi posudbeni odjel s knjižnim policama u slobodnom pristupu i prostor za čitaonicu. Knjižnica raspolaže i zatvorenim spremištima. Knjižnica posjeduje pet računala za djelatnike, dva pisača i dva skenera. U čitaonici je smješteno 30 računala namijenjena korisnicima. Računala su opremljena MS Office paketima i pristupom Internetu s mogućnošću korištenja domaćih i međunarodnih baza podataka putem portala NSK. Knjižnica koristi program za knjižničnu djelatnost CROLIST.

 

 Posudbeni odjel

 

Knjižnične zbirke

Ukupan knjižnični fond broji blizu 40.000 svezaka knjižne građe i 92 domaća i inozemna naslova stručnih i znanstvenih časopisa i novina. Glavnina knjižničnog fonda nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, a drugi dio dobiva se u vidu poklona, razmjene ili putem različitih zaklada i fondacija. Sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike, priručnike, zbirku magistarskih radova, zbirku specijalističkih radova i doktorskih disertacija  kao i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti.  Posebno je izdvojena referentna građa: enciklopedije, leksikoni, rječnici. Korisnicima je omogućen slobodan pristup knjižničnom fondu i katalogu, radi stjecanja uvida u sadržaj fonda. Sva knjižnična građa dostupna je za posudbu ili za rad u čitaonici.

Fond

Knjižnične usluge

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete koristeći ukupne resurse: cjelokupni knjižnični fond, zaposlenike, opremu te prostor namijenjen posudbi i čitaonici. Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima omogućuje neometan pristup informacijama potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i kolegija pojedinačnih studija, te u istraživačkom i nastavnom radu, a u svrhu povećanja razine znanja i informacijske pismenosti. Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, diseminacija, posudba, zaštita i čuvanje knjižne građe, te stavljanje na raspolaganje korisnicima.

Knjižnica organizira edukaciju o izvorima informacija, načinu pretraživanja baza podataka, te o drugim temama za koje se iskaže interes: grupno – svakog prvog petka u mjesecu od 9 -10 sati i individualno – prema dogovoru. Za vrijeme trajanja pandemije edukaciju je potrebno prijaviti online putem obrasca za edukaciju.

Otvorena je usluga komunikacije s Knjižnicom putem usluge PITAJ KNJIŽNIČARA  i e- pošte: knjiznica@efos.hr, na koju se mogu poslati i prijedlozi, pohvale i kritike. Omogućeno je upisivanje prijedloga za nabavu literature u „knjigu deziderata“.

Knjižnica omogućuje međuknjižničnu posudbu u zemlji i inozemstvu.

Uvjeti upisa i posudbe knjižnične građe

Korisnici knjižnice su studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku (redoviti, izvanredni, polaznici poslijediplomskih studija, doktorandi), profesori, nastavnici, asistenti, zaposenici i suradnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Pravo na korištenje usluga i posudbe građe Knjižnice omogućuje se Upisom u knjižnicu.

Izvan prostorija Knjižnice i čitaonice ne posuđuje se sljedeća građa: referentna literatura, disertacije i magistarski radovi, časopisi, posljednji i jedini primjerak naslova,  zaštićena građa, građa koja se nalazi u izložbenom prostoru Knjižnice i čitaonice.

 

Čitaonica

Uvjeti posudbe knjižne građe za studente: – maksimalno 3 knjige, rok posudbe  – maksimalno 14 dana, s mogućnošću produljenja.

Studenti Fakulteta dužni su prije upisa u višu godinu vratiti posuđenu građu. Studentu Fakulteta ne može se izdati diploma dok ne podmiri sva dugovanja Knjižnici. U slučaju gubitka posuđene publikacije, korisnik je dužan nabaviti jednaku izgubljenoj ili podmiriti dugovanje novčanim iznosom u vrijednosti publikacije.