Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, viša knjižničarka
Telefon: 031 224-428

O knjižnici

Povijesni razvoj

Studij  ekonomskih znanosti u Osijeku započinje 25. lipnja 1959. godine osnivanjem Centra za ekonomske studije, koji 1960. godine postaje Viša ekonomska škola. Ekonomski fakultet započeo je s radom 1. rujna 1961. godine. Jedan od osnivača bio je Ekonomski fakultet u Zagrebu koji je pružio stručnu potporu osnivanju Ekonomskog fakulteta i njegove knjižnice, a potpora se nastavila do danas. Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku osnovana je istodobno s osnutkom Ekonomskog fakulteta i od tada dijeli njegovu sudbinu.  Tijekom domovinskog rata zgrada Fakulteta je pogođena sa 16 izravnih pogodaka, a jedan pogodak je razorio i oštetio dio prostora i knjižne građe Knjižnice.

Stara Knjižnica

Danas djeluje u sastavu Fakulteta kao posebna organizacijska jedinica u funkciji obrazovanja i osposobljavanja studenata i kao informacijska potpora znanstveno istraživačkom radu nastavnog osoblja. Knjižnica surađuje s knjižnicama ostalih ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj (Dubrovnik, Opatija, Pula, Rijeka, Split,Varaždin, Zagreb), kao i s pojedinim knjižnicama u inozemstvu (Augsburg, Beč, Budapest, Ljubljana, Maribor, Pecs, Pforzheim). Knjižnica ostvaruje suradnju s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek,  Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, Hrvatskim knjižničarskim društvom, Društvom knjižničara Slavonije i Baranje, nakladnicima,  srednjim školama i njihovim nastavnicima.

Prostor i oprema knjižnice

Knjižnica Ekonomskog fakulteta smještena je u prizemlju Fakulteta na prostoru od preko 350 m2 ukupne površine u okviru kojeg se nalazi posudbeni odjel s knjižnim policama u slobodnom pristupu i prostor za čitaonicu. Knjižnica raspolaže i zatvorenim spremištima. Knjižnica posjeduje pet računala za djelatnike, dva pisača i dva skenera. U čitaonici su smještena 29 računala namijenjena korisnicima. Računala su opremljena MS Office paketima i pristupom Internetu s mogućnošću korištenja domaćih i međunarodnih baza podataka putem portala NSK. Početkom 2014. godine Knjižnica je nabavila program za knjižničnu djelatnost CROLIST i započela sa formiranjem on-line kataloga.

 

 Posudbeni odjel

 

Knjižnične zbirke

Ukupan knjižnični fond broji preko 40.000 svezaka knjižne građe i 197 domaćih i inozemnih naslova stručnih i znanstvenih časopisa i novina. Glavnina knjižnog fonda nabavlja se kupnjom iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, a drugi dio dobiva se u vidu poklona, razmjene ili putem različitih zaklada i fondacija. Sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike, priručnike, zbirku magistarskih radova i doktorskih disertacija i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti.  Posebno je izdvojena referentna građa: enciklopedije, leksikoni, rječnici. Korisnicima je omogućen slobodan pristup knjižničnom fondu i katalogu, radi stjecanja uvida u sadržaj fonda. Sva knjižnična građa dostupna je za posudbu ili za rad u čitaonici.

Fond

Knjižnične usluge

Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost na principima najviše kvalitete koristeći ukupne resurse: cjelokupni knjižnični fond, zaposlenike, opremu, te prostor namijenjen posudbi i čitaonici. Svojim korisnicima  i svima zainteresiranima omogućuje neometan pristup informacijama potrebnim za izvršavanje nastavnih planova i kolegija pojedinačnih studija, te u istraživačkom i nastavnom radu, a u svrhu povećanja razine znanja i informacijske pismenosti. Temeljna zadaća knjižnice je nabava, obrada, diseminacija, posudba, zaštita i čuvanje knjižne građe, te stavljanje na raspolaganje korisnicima.

Knjižnica organizira edukaciju o izvorima informacija, načinu pretraživanja baza podataka, te o drugim temama za koje se iskaže interes: grupno – svakog prvog petka u mjesecu od 9 -10 sati i individualno – prema dogovoru.

Otvorena je usluga komunikacije s Knjižnicom putem elektronske adrese: knjiznica@efos.hr, na koju se mogu poslati i prijedlozi, pohvale i kritike. Omogućeno je upisivanje prijedloga za nabavu literature u „knjigu deziderata“.

Knjižnica omogućuje međuknjižnu posudbu u zemlji i inozemstvu.

U Knjižnici se  obavlja i izdavačka djelatnost Fakulteta, koja obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga i zbornika radova domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. U Knjižnici se obavljaju tajnički i administrativni poslovi za časopis „Ekonomski vjesnik“ u izdanju Fakulteta, kao i koordinacija s uredništvom časopisa.

Uvjeti upisa i posudbe knjižnične građe

Korisnici knjižnice su studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku (redoviti, izvanredni, polaznici poslijediplomskih studija, doktorandi), profesori, nastavnici, asistenti i suradnici Ekonomskog i drugih fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, diplomirani ekonomisti, gospodarstvenici i ostali građani.

Pravo na korištenje usluga i posudbe građe Knjižnice omogućuje se predočenjem indeksa, e-indeksa (x-ica) ili osobne iskaznice.

Izvan prostorija Knjižnice i čitaonice ne posuđuje se sljedeća građa: referentna literatura, disertacije i magistarski radovi, časopisi, posljednji i jedini primjerak naslova,  zaštićena građa, građa koja se nalazi u izložbenom prostoru Knjižnice i čitaonice.

 

Čitaonica

Uvjeti posudbe knjižne građe:

a)  studenti Fakulteta – maksimalno 3 knjige,

b)  nastavno osoblje Fakulteta – maksimalno 50 knjiga,

c)  nenastavno osoblje Fakulteta – maksimalno 10 knjiga.

Rok posudbe definiran je prema vrsti korisnika i to:

a)  studenti Fakulteta – maksimalno 14 dana, s mogućnošću produljenja,

b)  nastavno osoblje Fakulteta – stalno zaduženje,

c)  nenastavno osoblje Fakulteta – maksimalno 1 godinu.

Studenti Fakulteta dužni su prije upisa u višu godinu vratiti posuđenu građu. Studentu Fakulteta ne može se izdati diploma dok ne podmiri sva dugovanja Knjižnici. U slučaju gubitka posuđene publikacije, korisnik je dužan nabaviti jednaku izgubljenoj ili podmiriti dugovanje novčanim iznosom u vrijednosti publikacije.