Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje udžbenika, knjiga i zbornika radova domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Izdavačka djelatnost odvija se u Odsjeku Ureda Dekana.

Izdavačku djelatnost obavlja Valentina Helajz, univ.spec.oec.

Za nabavku izdanja obratite se skriptarnici na e-mail: efos.skriptarnica@gmail.com, koju vodi
Ninoslav Pleša, mag. oec.

SKRAĆENA PROCEDURA ZA IZDAVANJE AUTORSKOG DJELA PREMA PRAVILNIKU O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI EFOS-a

Postupak izdavanja publikacije (udžbenika, zbornika, znanstvene monografije ili dr.):

  1. Obrazac zahtjeva za izdavanje dostaviti Povjerenstvu za izdavačku djelatnost radi planiranja potpisano od strane voditelja Katedre – Odluku o izdavanju pojedine publikacije sa svim potrebnim elementima donosi dekan Fakulteta na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost te mišljenja Fakultetskog vijeća. (Čl.14)
  2. Zahtjev za imenovanje najmanje 2 recenzenta dostaviti Povjerenstvu. – Recenzente samostalno odabiru autori uz odobrenje nadležne organizacijske jedinice koja predlaže izdavanje određenog izdanja. Pribavljaju se najmanje dvije recenzije s tim da recenzenti moraju biti iz redova istaknutih znanstvenika odgovarajućeg znanstvenog polja iz Republike Hrvatske, od kojih barem jedan mora biti zaposlen izvan Fakulteta. (Čl.7)
  3. Publikaciju pripremljenu za izdavanje dostaviti Povjerenstvu (najbolje u elektroničkoj formi) radi dodjele ISBN- broja i ishođenja CIP-a (katalogizacija u publikaciji koju radi GISKO, temeljem obrasca koji ispunjava osoba koja radi izdavačku djelatnost)

– ISBN i CIP tiskati u impresumu,  a ako se radi o udžbeniku treba tiskati nakladničku cjelinu „EKONOMIJANA“ U-…(broj koji će SE dodijeliti PREMA RASTUĆEM BROJU)

– presliku najmanje dvije pozitivne recenzije potrebno je dostaviti Povjerenstvu

  1. U impresumu navodi se sljedeće: Odobreno odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku na (broj) sjednici održanoj: (datum Odluke FV o prihvaćanju plana izdavačke djelatnosti)
  2. Zapisnik Povjerenstva, publikaciju, recenzije dostaviti gđi. Jadranki Kujundžić za Senat Sveučilišta (ako odobrava Senat)
  3. U tom slučaju u impresum navesti: Odobreno odlukom Senata Sveučilišta J. Strossmayera u Osijeku na sjednici održanoj:…  broj suglasnosti:…

 

NAPOMENA: nakladnička cjelina „Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ mijenja naziv u „EKONOMIJANA“  sukladno dodjeli nazva knjižnici EFOS


Aktualna izdanja

Brošura “Reakcije poduzeća na prvi val pandemije COVID-19”