Izbornik

Knjižnica

Radno vrijeme

  • ponedjeljak-četvrtak: 8-20 sati
  • petak: 8-15 sati

Lokacija

Prizemlje Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7

e-mail: knjiznica@efos.hr

Telefon za korisnike: 031 224-478

 

Voditelj knjižnice

mr.sc. Jasminka Mihaljević, knjižničarska savjetnica
Telefon: 031 224-428

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba omogućuje nabavku publikacije u zemlji i i inozemstvu koju sama knjižnica nema u svom fondu. Obavlja se u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravilima, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21, na snazi od 22.10.2021.) te Pravilniku o radu knjižnice i čitaonice Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Troškove međuknjižnične posudbe kao i sve troškove oštećenja ili gubitka nastale tijekom posudbe snosi korisnik. Troškove međuknjižnične posudbe za nastavno osoblje snosi Fakultet.

I. Međuknjižnična posudba knjižnične građe iz drugih knjižnica:

Knjižnica obavlja uslugu posudbe knjižnične građe iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu za upisane korisnike. Međuknjižničnom posudbom naručuju se knjige i fotokopije članaka. Rok vraćanja posuđene publikacije je 7 dana.

Korisnici upućuju Knjižnici pismeni zahtjev za međuknjižničnu posudbu putem sljedećih linkova:

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu knjiga

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu članaka iz časopisa

II. Međuknjižnična posudba knjižnične građe drugim knjižnicama

Knjižnica obavlja uslugu posudbe knjižnične građe iz vlastitog fonda drugim knjižnicama putem međuknjižnične posudbe. Posuđuje se sva građa osim doktorskih disertacija, magistarskih radova i referentne zbirke.

Korisnici upućuju Knjižnici pismeni zahtjev za međuknjižničnu posudbu iz fonda Knjižnice putem sljedećih linkova:

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu knjiga

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu članaka iz časopisa